Marcin Dorochowicz

Naukowo związany z Katedrą Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu. W obszarze jego zainteresowań mieszczą się przede wszystkim kompetencje pozakarne prokuratury oraz praworządność. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych. Szkoleniowiec z zakresu procedury administracyjnej oraz systemu szkolnictwa wyższego. Zawodowo – członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy.