dr hab. Marek Andrzejewski, prof. INP PAN

Kierownik Poznańskiego Centrum Prawa Rodzinnego i Praw Dziecka Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, uczestnik prac Zespołu Problemowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego.