prof. dr hab. Marek Zubik

Profesor Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji. Sędzia TK od grudnia 2010 r. oraz przewodniczący Komitetu Nauk Prawnych PAN od 2015 r. W latach 1998–2002 pracował jako ekspert w Biurze Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu. Następnie, w latach 2002–2007, był wicedyrektorem Zespołu Wstępnej Kontroli Skarg Konstytucyjnych i Wniosków w Biurze TK. Od listopada 2007 r. do lipca 2010 r. był Zastępcą Rzecznika Praw Obywatelskich, a następnie przewodniczącym Rady Legislacyjnej do grudnia 2010 r.

 • Konstytucja RP w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego oraz SN i NSA
  Pozycja nawiązuje do ogólnej koncepcji poprzednich dwóch wydań książki „Konstytucja III RP w tezach orzeczniczych Trybunału Konstytucyjnego i wybranych sądów”. W książce skupiono się głównie na...
  Seria: Zbiory Orzecznictwa Becka
  Rok wydania: 2018 | Wersja: Druk, PDF, ePub, MOBI
  113,05 zł 119,00 zł
  Pozycja nawiązuje do ogólnej koncepcji poprzednich dwóch wydań książki „Konstytucja III RP w tezach orzeczniczych Trybunału Konstytucyjnego i wybranych sądów”. W książce skupiono się głównie na...