SSR Marta Banaś-Grabek

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Odbyła aplikację sądową i wykonuje zawód sędziego sądu rejonowego. Przewodniczy Wydziałowi Karnemu.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.