dr Marta Szuniewicz

Doktor nauk prawnych (specjalność: prawo międzynarodowe publiczne). Absolwentka magisterskich studiów prawniczych i studiów doktoranckich w zakresie nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Adiunkt w Instytucie Bezpieczeństwa Narodowego na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu ochrony praw człowieka, międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych i prawa międzynarodowego publicznego.