dr Marzena Radziun

doktor nauk prawnych, LL.M, LL.B. Prodziekan ds. Studenckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Autorka publikacji z zakresu prawa konkurencji Unii Europejskiej.