mec. Mateusz W. Kuliński

Ekspert do spraw szkolnictwa wyższego z doświadczeniem akademickim oraz w administracji publicznej, członek organów przedstawicielskich szkolnictwa wyższego, ekspert w gremiach eksperckich, nauczyciel akademicki z doświadczeniem w organach kolegialnych szkół wyższych oraz organach zarządzających.