Mateusz Winiarz

Zastępca Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, przewodniczący Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, były arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, praktyk w zakresie udzielania zamówień publicznych, wykładowca i autor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych i finansów publicznych.