Michał Kłos

Prawnik, ekonomista, doradca podatkowy, delegat na Krajowe Zjazdy Doradców Podatkowych, Przewodniczący Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego. Praktyk w doradztwie podatkowym w zakresie postępowań podatkowych i sądowo-administracyjnych. Autor publikacji podatkowych, prelegent na szkoleniach i konferencjach o tematyce podatkowej.