Michał Sopiński

Doktorant i wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalista i autor publikacji naukowych z zakresu teorii i filozofii prawa, prawa publicznego oraz prawa karnego. Laureat „Diamentowego Grantu" MNiSW.