Mirosława Gaffke

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Lęborku. Studia wyższe z administracji ukończyła na Uniwersytecie Gdańskim. Absolwentka trzyletnich studiów podyplomowych w zakresie metodologii nauk prawnych i metod prawnych – połączonych z kierunkowymi seminariami doktorskimi z nauk prawnych na Wydziale Prawa Szkoły Wyższej Prawa i Dyplomacji w Gdyni oraz studiów podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie legislacji administracyjnej. Urzędnik administracji samorządowej od 1994 r. W latach 2002-2016 jako Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Lęborku. Na co dzień sprawuje także kierownictwo nad referatem do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych. Ukończyła II poziom – doskonalącego – kursu języka migowego dla pracowników służb społecznych zorganizowany przez Polski Związek Głuchych. Jest autorem kilkunastu artykułów o tematyce samorządowej opublikowanych w „Gazecie Samorządu i Administracji" oraz „Wspólnocie".  Od czerwca 2018 r. Prezes Zarządu Forum Pracowników Urzędów Stanu Cywilnego Województwa Pomorskiego.

 • Vademecum kierownika urzędu stanu cywilnego
  %
  Kompleksowe omówienie zadań i kompetencji kierownika USC ze wskazaniem uaktualnionych przepisów prawa oraz uaktualnionego orzecznictwa sądowego. Celem książki jest wskazanie konkretnych problemów...
  Seria: Vademecum specjalisty
  Rok wydania: 2021 | Wersja: Druk
  135,15 zł
  159,00 zł
  Najniższa cena: 127,20 zł
  Kompleksowe omówienie zadań i kompetencji kierownika USC ze wskazaniem uaktualnionych przepisów prawa oraz uaktualnionego orzecznictwa sądowego. Celem książki jest wskazanie konkretnych problemów...