prof. INP PAN dr hab. Monika Tarska

prof. INP PAN dr hab. Monika Tarska

Adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych PAN oraz w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego Wydziału Prawa i Administracji UKSW w Warszawie, sekretarz Rady Naukowej INP PAN; autorka wielu publikacji z zakresu prawa handlowego, w tym komentarzy do Kodeksu spółek handlowych i ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.