dr Natalia Wójcik-Krokowska

Autorka jest doktorem nauk prawnych i autorem publikacji naukowych w zakresie postępowania cywilnego, prawa cywilnego, prawa Unii Europejskiej oraz lobbingu. Doświadczenie praktyczne zdobywała m.in. w kancelarii radcowskiej i adwokackiej, sądach powszechnych, ministerstwach, jednostkach samorządu terytorialnego. Prelegentka ogólnopolskich konferencji naukowych oraz szkoleń.