prof. dr hab. Patrycja Zawadzka

Profesor doktor habilitowany nauk prawnych, prodziekan ds. Finansów, Jakości i Form Kształcenia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; z-ca kierownika Katedry Prawa Finansowego tamże; radca prawmy; były członek Kolegium NIK; ekspert prawa finansowego; autorka publikacji naukowych, w tym monografii i komentarzy prawniczych; członek komisji przeprowadzających egzaminy notarialne i egzaminy na aplikację notarialną w latach 2017-2020; ORCID 0000-0003-3044-5783.