prof. UWr dr hab. Patrycja Zawadzka

Doktor nauk prawnych, pracownik naukowy zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Finansowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.