dr Paulina Twardoch

Jest adiunktem w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Sekretarzem Sekcji Nauk Prawnych PAN Oddział w Katowicach, autorem publikacji z zakresu prawa porównawczego i prawa prywatnego międzynarodowego.

10 20 Lista Siatka 1-4 z 4