Paweł Multaniak

Doradca restrukturyzacyjny i biegły rewident.