dr hab. Paweł Olszewski

Wieloletni pracownik Uczelni Łazarskiego i Polskiej Akademii Nauk, członek Narodowej Rady Profilaktyki Zdrowotnej. Dotychczas pełnił funkcje dziekana, prodziekana ds. jakości kształcenia, pełnomocnika dziekana Wydziału Medycznego ds. rozwoju kierunku. Obecnie pełni funkcję dziekana Wydziału Medycznego Uczelni Łazarskiego.