dr Piotr Lissoń

Zakład Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.