prof. dr hab. Dagmara Kornobis-Romanowska

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; kieruje Katedrą Badań i Studiów nad Prawem UE im. Jeana Monneta oraz Centrum Doskonałości im. Jeana Monneta na UWr; członkini Katedry Prawa Międzynarodowego i Europejskiego UWr; specjalistka w zakresie prawa Unii Europejskiej i prawa międzynarodowego. Członkini Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego (PSPE), członkini redakcji czasopisma Państwo i Prawo.