Piotr Wieczorek

Prezes zarządu ASPEKT PW sp. z o.o., specjalista ds. rachunkowości, umów i aktów prawnych, doświadczony praktyk kontroli i rachunkowości, certyfikowany trener (szkoli od 2008 r.) i edukator pozaszkolnych form kształcenia, w tym kompetencji kryzysowych. Wykłada rachunkowość budżetową na studiach podyplomowych. Audytor wewnętrzny systemów zarządzania jakością według norm ISO, specjalizujący się w finansowej i technicznej inżynierii ryzyka. Były pracownik i księgowy jednostek sektora publicznego. Specjalizuje się w organizacji rachunkowości zgodnej ze standardami kontroli zarządczej z uwzględnieniem aspektów prawnych i merytorycznych. Prowadzi szkolenia z zakresu zarządzania, finansów publicznych, naruszenia dyscypliny finansów publicznych oraz rachunkowości (urzędów, jednostek oświatowych, samorządowych zakładów budżetowych, instytucji kultury), rachunkowości budżetowej, sprawozdawczości, m.in. finansowej i budżetowej, zarządzania ryzykiem, sposobów dokumentowania zdarzeń i czynności związanych z rachunkowością i kontrolą. Stale współpracuje z Wydawnictwem C.H.Beck.