dr Rafał Stasikowski

Doktor nauk prawnych, sędzia sądu powszechnego. W latach 1998–1999 studiował prawo w Justus Liebig Universitaet w Giessen, a w latach 1999–2000 w Uniwersytecie w Ratyzbonie w ramach stypendium Rządu Krajowego Bawarii. Jest autorem monografii: „Gwarancje samorządności gminnej w systemie prawnym RFN i RP”, Bydgoszcz–Katowice 2005, „Funkcja regulacyjna administracji publicznej. Studium z zakresu nauki prawa administracyjnego oraz nauki administracji”, Bydgoszcz–Katowice 2009, „Transport kolejowy. Analiza administracyjnoprawna”, Warszawa 2013 oraz około 40 innych prac z zakresu prawa administracyjnego, nauki administracji, prawa gospodarczego publicznego. Przygotował szereg analiz i opinii prawnych na rzecz naczelnych organów Rzeczypospolitej Polskiej oraz jednostek samorządu terytorialnego. Pełnił funkcje eksperta Sejmu RP w procesach ustawodawczych.

 • Pluralizm administracji publicznej
  W niniejszej pracy podjęta została próba analizy kształtowania się ustroju i zakresu funkcjonalnego systemu administracyjnego oraz uwarunkowań zewnętrznych jego funkcjonowania, czynników...
  Seria: Monografie Prawnicze
  Rok wydania: 2019 | Wersja: PDF
  169,00 zł
  W niniejszej pracy podjęta została próba analizy kształtowania się ustroju i zakresu funkcjonalnego systemu administracyjnego oraz uwarunkowań zewnętrznych jego funkcjonowania, czynników...