prof. UG dr hab. Sławomir Steinborn

Kierownik Katedry Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki Uniwersytetu Gdańskiego, członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, stypendysta Fundacji im. Alexandra von Humboldta, autor ponad 100 publikacji z zakresu prawa karnego procesowego, europejskiego prawa karnego i prawa konstytucyjnego.