dr Sylwia Żyrek

Radca prawny, doktor nauk prawnych, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ekspert z zakresu prawa nowych technologii oraz europejskiego prawa procesowego cywilnego.