prof.dr hab. Witold Modzelewski

prof.dr hab. Witold Modzelewski

Profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Prezes Instytutu Studiów Podatkowych Od ponad 40 lat prowadzi wykłady i seminaria na temat podatków i prawa podatkowego. Specjalista polskiego i europejskiego prawa finansowego, w tym zwłaszcza materialnego prawa podatkowego. Autor ponad 300 prac z tych dziedzin, zwłaszcza w zakresie fiskalnej analizy procesu stanowienia i stosowania prawa podatkowego. W latach 1992 1996 był wiceministrem finansów odpowiedzialnym za przebudowę systemu polskiego prawa podatkowego. Doradca Podatkowy oraz Radca Prawny. Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP.