prof.dr hab. Witold Modzelewski

prof.dr hab. Witold Modzelewski

Profesor nauk prawnych; radca prawny, doradca podatkowy; profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Prezes Instytutu Studiów Podatkowych. Znany i ceniony specjalista i autorytet w dziedzinie podatków i prawa podatkowego. W latach 19921996 był wiceministrem finansów odpowiedzialnym za przebudowę systemu polskiego prawa podatkowego. Za jego kadencji wprowadzono m.in.: podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, banderolowanie wyrobów akcyzowych, ulgi inwestycyjne w podatkach dochodowych, przepisy o identyfikacji podatników (NIP); opracowano m.in. projekty: Ordynacji podatkowej i ustawy o doradztwie podatkowym oraz koncepcję powszechnego opodatkowania nieruchomości. Od ponad 40 lat prowadzi wykłady i seminaria na temat podatków i prawa podatkowego. Wychowawca wielu pokoleń specjalistów podatkowych. Autor i współautor ponad 1000 publikacji książkowych i artykułów poświęconych głównie podatkom i prawu podatkowemu. Redaktor naukowy serii komentarzy do wszystkich podstawowych ustaw materialnego prawa podatkowego. Redaktor naczelny miesięcznika naukowego „Doradca Podatkowy". Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Honorowy Przewodniczący Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Członek Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus" przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk.