adw. Witold Sławiński

LL.M., adwokat, partner w renomowanej kancelarii prawnej kierujący praktyką „Infrastruktura, Budownictwo i Zamówienia Publiczne" wyróżnionej w krajowych i międzynarodowych rankingach prawniczych m.in. w Rankingu Kancelarii Prawniczych „Rzeczpospolitej" 2023 oraz IFLR1000, 2023. Prawnik rekomendowany przez Legal 500 (Legalease) w kategorii „Public Procurement". Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz podyplomowych studiów z zakresu prawa międzynarodowego i porównawczego na Chicago-Kent College of Law, Illinois Institute of Technology, USA. Uznany ekspert w dziedzinie kontraktów budowlanych, prawa zamówień publicznych, PPP oraz sporów budowlanych. Specjalizuje się w prawie umów, ze szczególnym uwzględnieniem umów o roboty budowlane zawieranych na podstawie warunków kontraktowych FIDIC, obsłudze prawnej inwestycji infrastrukturalnych, budowlanych i przemysłowych, sporach budowlanych oraz obsłudze strategicznej infrastruktury energetycznej. Członek Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych oraz Sekcji Prawa Zamówień Publicznych przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Autor i współautor licznych publikacji prawniczych oraz uczestnik konferencji prawniczych i paneli dyskusyjnych.