KP. Kodeks pracy oraz ustawy towarzyszące

Promocyjna cena
%
 • 41,65 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 39,20 zł
  Cena katalogowa: 49,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Kompleksowy zbiór najważniejszych ustaw z prawa pracy. Publikacja zawiera 24 akty prawne, rozporządzenia oraz indeks rzeczowy. ... więcej ›

Opis książki

Stan prawny: 19 stycznia 2024 r.

Zbiór uwzględnia zmiany wchodzące w życie:

Kodeks pracy:

 • Nowy tekst jednolity z dnia 16 czerwca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1465).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej:

 • Nowy tekst jednolity z dnia 2 października 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 2190).

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie świadectwa pracy:

 • 23.5.2023 r. – Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy z dnia 11 maja 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 912).

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania:

 • 1.9.2023 r. – Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania z dnia 6 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1348).

Nowe rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac z dnia 19 czerwca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1240).

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy:

 • 22.8.2023 r. – Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy dnia 18 sierpnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1661).

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej:

 • 17.5.2023 r. – Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej z dnia 9 maja 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 879).

Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę:

 • 1.1.2024 r. – Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 28 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1667).

Nowe rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. z dnia 14 września 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1893).

Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników:

 • Nowy tekst jednolity z dnia 16 stycznia 2024 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 61).

Ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy:

 • Nowy tekst jednolity z dnia 17 kwietnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1087).

Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych:

 • Tekst jednolity z dnia 11 maja 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 998),
 • 11.8.2023 r. – Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1586).

Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych:

 • Nowy tekst jednolity z dnia 11 maja 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1110).

Ustawa o czasie pracy kierowców:

 • 19.8.2023 r. – Ustawa o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym z dnia 28 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1523).

Ustawa o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw:

 • Nowy tekst jednolity z dnia 7 grudnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 2692).

Ustawa o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej:

 • Nowy tekst jednolity z dnia 2 sierpnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1690).

Nowa ustawa o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału spółek z dnia 26 maja 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1784).

Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy:

 • 19.8.2023 r. – Ustawa o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym z dnia 28 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1523).

Publikacja zawiera:

 • Kodeks pracy,
 • Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
 • Ustawa o dniach wolnych od pracy,
 • Ustawa o organizacjach pracodawców,
 • Ustawa o związkach zawodowych,
 • Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych,
 • Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami, stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,
 • Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy, pracy i chorób zawodowych,
 • Ustawa o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach,
 • Ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy,
 • Ustawa o przywróceniu terminu do wypłaty świadczeń pracowniczych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
 • Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych,
 • Ustawa o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy,
 • Ustawa o czasie pracy kierowców,
 • Ustawa o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi,
 • Ustawa o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw,
 • Ustawa o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej,
 • Ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji,
 • Ustawa o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału spółek,
 • Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy,
 • Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy,
 • Ustawa o społecznej inspekcji pracy,
 • Ustawa o cudzoziemcach,
 • Rozporządzenia,
 • Indeks rzeczowy.

Książka adresowana jest do prawników oraz studentów prawa, dla których znajomość obowiązujących przepisów stanowi warunek prawidłowego wykonywania zawodu. Kolejne wydania publikacji uwzględniają najnowsze zmiany, przez co zapewniają bieżącą znajomość prawa.

 • Aktualny stan prawny
 • Czytelne hasła i tekst
 • Przypisy od Redakcji
 • Wyróżnienie najnowszych zmian
 • Wybór aktów prawnych
 • Indeks rzeczowy

Teksty ustaw - Kompleksowa oferta publikacji Sprawdź wszystkie

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Teksty Ustaw Becka
 • Rok wydania: 2024
 • Wydanie: 16
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 801
 • Wymiary: 122x195 mm
 • Waga: 590 g
 • ISBN: 978-83-8356-254-4
 • EAN: 9788383562544
 • Kod serwisu: 0A001200

Kategorie

Tagi