Wypadki przy pracy. Praktyczna analiza przepisów, procedury postępowania, schematy i wzory + wzory do pobrania

Promocyjna cena
%
 • 143,65 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 135,20 zł
  Cena katalogowa: 169,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Pierwsza pozycja na rynku tak kompleksowo ujmująca problematykę wypadków, zarówno pod kątem omówionych rodzajów wypadków, jak również z powodu uwzględnienia metodyki ustalania okoliczności i przyczyn takich zdarzeń oraz wskazania przykładów przełożenia faktycznych przyczyn wypadku na język statystycznej karty wypadku... więcej ›

Opis książki

Książka to praktyczny poradnik, który szczegółowo omawia, jak rozróżniać poszczególne rodzaje wypadków związanych z pracą i dokonać wyboru odpowiedniej procedury. Publikacja przedstawia również zasady prowadzenia postępowania związanego z badaniem okoliczności i przyczyn różnego typu wypadków, a także wskazuje, jakich innych obowiązków powinien dopełnić podmiot, w którym do takiego wypadku doszło, by ustrzec się błędów na wypadek kontroli Państwowej Inspekcji Pracy czy wniesienia pozwu do sądu.

Publikacja uwzględnia najnowsze orzecznictwo sądowe i zmiany w prawie pracy, które miały miejsce w 2023 r., oraz ich wpływ na poszczególne działania uprawnionych osób, wynikające z:

 • ustawy z 1.12.2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 240), która wprowadziła do Kodeksu pracy pracę zdalną,
 • rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 9.12.2022 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy (Dz.U. z 2022 r. poz. 2750).

W książce omówiono wszystkie działania, które umożliwiają zgodne z prawem wykonanie obowiązku ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, a także innych rodzajów wypadków, w tym zdarzenia traktowanego na równi z wypadkiem przy pracy, wypadku osoby podlegającej ubezpieczeniu niebędącej pracownikiem czy wypadków w drodze do pracy lub z pracy. Książka stanowi także wyczerpujące źródło informacji na temat:

 • obowiązków w zakresie prowadzenia dokumentacji związanej z wypadkami w zakładzie pracy,
 • zasad i trybu występowania z wnioskiem o świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego,
 • procedur dotyczących analizy okoliczności i przyczyn zaistniałych wypadków pozwalających na wdrożenie skutecznej prewencji wypadkowej,
 • warunków i zasad występowania płatników składek o dofinansowanie do działań na rzecz poprawy warunków pracy ze środków Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W szczególności w książce wskazano:

 • kiedy należy powołać zespół powypadkowy,
 • kto prowadzi postępowanie powypadkowe w zależności od rodzaju wypadku oraz podstawy zatrudnienia poszkodowanego,
 • jak definiować cechy wypadku przy pracy pracownika i czy definicje te mają także zastosowanie do wypadków osób niebędących pracownikami oraz innych rodzajów wypadków niż wypadek przy pracy,
 • kogo i jak należy poinformować o treści przygotowanej dokumentacji powypadkowej,
 • jakich błędów należy wystrzegać się podczas prowadzenia postępowania powypadkowego,
 • jaka jest procedura występowania o świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego po zaistnieniu wypadku,
 • jak należy analizować zaistniałe zdarzenia i jakie podejmować działania, aby wypadki się nie powtarzały,
 • kiedy można skierować wniosek do sądu cywilnego i o jakiego rodzaju świadczenia można się ubiegać,
 • na co konkretnie płatnik składek może pozyskać środki z ZUS w ramach poprawy warunków pracy.

W publikacji zawarty został szczegółowy opis dokumentów związanych z poszczególnymi rodzajami analizowanych wypadków, które w pierwszej kolejności podlegają kontroli uprawnionych organów. Ponadto książka zawiera schematy pozwalające prześledzić procedurę każdego opisanego w niej rodzaju wypadku.

Walor kompleksowego opracowania tematu wypadków dopełnia przedstawienie w książce opisów wypadków nietypowych, takich jak np.:

 • wypadki osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą (od etapu wypełniania druku zawiadomienia o wypadku kierowanego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych),
 • wypadek studenta,
 • wypadek pracownika tymczasowego, który jest zleceniobiorcą,
 • wypadek pracownika na terenie innego pracodawcy i kwestia udziału w postępowaniu przedstawiciela podmiotu, na terenie którego do tego wypadku doszło.

Problematyka ustalania okoliczności i przyczyn wypadków, wypełniania statystycznej karty wypadku oraz prewencji wypadkowej zilustrowana została dużą liczbą przykładów. W książce uwzględniono ponadto aktualne orzecznictwo sądowe oraz stanowiska organów państwa nadzorujących przestrzeganie prawa.

Dzięki tej książce Czytelnik dowie się m.in.:

 • Czy każde zgłoszenie wypadku przez pracownika skutkuje powołaniem zespołu powypadkowego?
 • Jakie zmiany wprowadziła do postępowania powypadkowego nowelizacja Kodeksu pracy związana z wprowadzeniem pracy zdalnej?
 • Jakie obowiązki ma przedsiębiorca tuż po zaistnieniu wypadku zleceniobiorcy?
 • Jakie wypadki podlegają zgłoszeniu organom (prokuratorze i okręgowemu inspektorowi pracy) i przez kogo?
 • Jak postępować przy wypadku zbiorowym, gdy wśród poszkodowanych są osoby pracujące w różnych podmiotach?
 • Czy pracodawca może być członkiem zespołu powypadkowego?
 • Jakie zadania ma zespół powypadkowy ustalający okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy pracownika, a jakie właściwy podmiot przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy osoby ubezpieczonej niebędącej pracownikiem?
 • Kiedy obecność alkoholu u poszkodowanego pozwala na to, by nie uznać zdarzenia za wypadek przy pracy, a kiedy wpływa na nieprzyznanie świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego?
 • Czy wypadek w czasie przerwy w pracy musi być rozważany jako wypadek przy pracy?
 • Czy wniosek o przeprowadzenie postępowania powypadkowego skierowany przez pracodawcę poszkodowanego do podmiotu, na terenie którego do niego doszło, jest wiążący dla tego podmiotu?
 • Czy należy rozszerzyć skład zespołu powypadkowego pracodawcy o osobę reprezentującą podmiot, na terenie którego doszło do wypadku?
 • Czy świadkiem w postępowaniu może być tylko świadek naoczny?
 • Kto dokonuje kwalifikacji prawnej zdarzenia?
 • Czy uraz psychiczny może być traktowany jako uraz w myśl ustawy wypadkowej?
 • Czy w czasie delegacji służbowej może dojść tylko do wypadku traktowanego na równi z wypadkiem przy pracy, czy także do wypadku przy pracy?
 • Czy protokół powypadkowy i dokumentacja powypadkowa to to samo?
 • Jak należy rozumieć przyczyny wypadku (techniczne, organizacyjne i ludzkie)?
 • Jak określić środki profilaktyczne po wypadku, gdy doszło do niego na terenie innego pracodawcy lub w podróży służbowej?

Publikacja pozwala sprawdzić, czy przyjęte i funkcjonujące w zakładzie procedury postępowania w zakresie wypadków różnego typu nie naruszają przepisów i zasad prawa pracy. Szczególną uwagę zwrócono przy tym na aspekt poszukiwania faktów i analizy dowodów służących ustaleniu wszystkich okoliczności zdarzenia oraz zaproponowano zagadnienia i konkretne pytania do wykorzystania w postępowaniu.

W publikacji czytelnik znajdzie również odpowiedzi na następujące pytania:

 • Jak należy prawidłowo wypełnić statystyczną kartę wypadku (krok po kroku z objaśnieniem wszystkich pozycji i tabel oraz z wieloma przykładami)?
 • Co to jest analiza wypadków i jak ją przeprowadzić w zakładzie pracy?
 • Czemu służy analiza wypadków, jaki wpływ na nią ma proces oceny ryzyka zawodowego i kontrola stanowisk pracy oraz czy realizacja tego zadania przynosi wymierne efekty?
 • Jakie działania musi podjąć pracodawca, gdy osoba stała się niepełnosprawna w wyniku wypadku przy pracy?
 • Do jakiego rodzaju świadczeń jest uprawniony poszkodowany albo uprawniony członek rodziny? Czy pracodawca jest zobowiązany do wypłacenia jakichkolwiek świadczeń bez postępowania sądowego?
 • Jak prawidłowo rejestrować wypadki w zakładzie pracy?
 • Dane o jakich wypadkach przy pracy należy przekazywać w ramach informacji ZUS-IWA? Czy ważna jest data zaistnienia wypadku, data sporządzenia dokumentacji czy data zatwierdzenia protokołu albo karty wypadku? Kiedy należy wpisać dokument do rejestru?
 • Czy wypadki osób ubezpieczonych niebędących pracownikami także należy rejestrować?

W książce znajdują się przydatne wzory dokumentów. Są to m.in.:

 • zgłoszenie wypadku przy pracy przez pracownika,
 • zawiadomienie o wypadku samozatrudnionego,
 • zgłoszenie wypadku w drodze do pracy lub z pracy,
 • notatka z oględzin miejsca zdarzenia,
 • wyjaśnienia od poszkodowanego,
 • informacje od świadka wypadku,
 • protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy,
 • karta wypadku osoby ubezpieczonej niebędącej pracownikiem,
 • statystyczna karta wypadku przy pracy,
 • rejestr wypadków przy pracy pracowników,
 • rejestr wypadków przy pracy osób ubezpieczonych niebędących pracownikami.

Kadry i płace - kompleksowa oferta poradników Sprawdź wszystkie

Pliki do pobrania

Repozytorium C.H.Beck

Materiały dodatkowe w cenie książki

Do książki została dołączona karta zdrapka umożliwiająca pobranie materiałów dodatkowych uzupełniających publikację.

Pobierz edytowalne wersje wzorów dokumentów zawartych w publikacji, m.in.:

 • wzór zgłoszenia wypadku przy pracy przez pracownika,
 • wzór zawiadomienia o wypadku samozatrudnionego,
 • wzór zgłoszenia wypadku w drodze do pracy lub z pracy,
 • wzór informacji od świadka wypadku,
 • wzór protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy,
 • wzór karty wypadku osoby ubezpieczonej niebędącej pracownikiem,
 • wzór rejestru wypadków przy pracy pracowników.

Wejdź na stronę repozytorium.beck.pl i wprowadź kod ze zdrapki.

Szczegóły

 • Seria: Prawo w praktyce
 • Rok wydania: 2024
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 286
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 470 g
 • ISBN: 978-83-8356-246-9
 • EAN: 9788383562469
 • Kod serwisu: 0A006600

Kategorie