Nowość

Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce. Komentarz

 • 189,00 zł z VAT
  Najniższa cena: 151,20 zł
  Cena katalogowa: 189,00 zł
 • Nawet 20% TANIEJ z kodem: RABAT20

  Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Szczegółowe omówienie regulacji dotyczących nabywania nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce. Komentarz zawiera odniesienia do praktyki, dokładną wykładnię przepisów i najnowsze orzecznictwo... więcej ›

Opis książki

Autorka omawia zagadnienia dotyczące nabywania nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce poprzez zaprezentowanie stosowania założeń w praktyce oraz dokładną wykładnię przepisów ustawy z 24.3.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2278) i najnowsze orzecznictwo.

Publikacja odnosi się w szczególności do nabywania nieruchomości przez cudzoziemców, kontroli nad obrotem owymi nieruchomościami z udziałem cudzoziemców, a także do ograniczeń w nabywaniu nieruchomości. Autorka zwróciła również uwagę na kwestię integralności państwa oraz ochronę własności obywateli, co w pewien sposób obrazuje problem z pozyskiwaniem własności przez obywateli innych państw. W komentarzu szeroko omówiono prawo wspólnotowe dotyczące również tej problematyki.

W publikacji omówiono zagadnienia dotyczące m.in.:

 • definicji cudzoziemca (w zależności od tego czy jest on osobą fizyczną, prawną bądź państwem obcym), nabycia nieruchomości, a także „drugiego domu";
 • zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca;
 • zgody Ministra Obrony Narodowej i ministra właściwego ds. rozwoju wsi na wydanie zezwolenia;
 • wniosku o wydanie zezwolenia (warunki wydania w tym okoliczności potwierdzające więzi cudzoziemca z RP: polska narodowość lub pochodzenie; zawarcie związku małżeńskiego z obywatelem polskim; zezwolenie na pobyt czasowy, stały, lub rezydenta długoterminowego UE; członkostwo w organie zarządzającym przedsiębiorców; działalność gospodarcza lub rolnicza wykonywana zgodnie z przepisami prawa polskiego);fakultatywnego obowiązku ministra spraw wewnętrznych do żądania informacji koniecznych do sprawdzenia wniosków;
 • treści zezwolenia (elementy obligatoryjne: osoba nabywcy i zbywcy; przedmiot nabycia; specjalne warunki);
 • zezwolenia na nabycie nieruchomości położonej w specjalnej strefie ekonomicznej;
 • umorzenia postępowania (gdy wystąpi o to cudzoziemiec, właściciel lub użytkownik wieczysty);
 • promesy (przyrzeczenie wydania pozwolenia);
 • nabycia lub objęcia przez cudzoziemca udziałów lub akcji w spółce handlowej na terytorium RP;
 • aktu nabycia;
 • nabycia nieruchomości wbrew przepisom ustawy;
 • braku wymogu uzyskania zezwolenia np. nabycie samodzielnego lokalu mieszkalnego;
 • obowiązków notariusza i sądu.

Drugą część publikacji stanowią akty wykonawcze wraz z załącznikami – rozporządzenia dotyczące:

 • dokumentacji, jaką cudzoziemiec ma obowiązek przedstawić ubiegając się o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości;
 • wykazu gmin i innych jednostek zasadniczego podziału terytorialnego państw położonych w strefie nadgranicznej;
 • trybu postępowania oraz szczegółowych zasad prowadzenia rejestrów nieruchomości, udziałów i akcji nabytych lub objętych przez cudzoziemca.

Komentarz będzie szczególnie przydatny dla sędziów, prokuratorów, notariuszy, adwokatów, radców prawnych, aplikantów i studentów studiów prawniczych szczególnie interesujących się materią z tego zakresu.

Ponadto będzie on pomocny organom administracji publicznej, organom zajmującym się regulacją kwestii nabywania nieruchomości przez cudzoziemców, osobom zajmującym się obsługą prawną spółek prawa handlowego oraz osobom uczestniczącym w różny sposób w obrocie nieruchomościami z udziałem cudzoziemców.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Krótkie Komentarze Becka
 • Rok wydania: 2024
 • Wydanie: 5
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 202
 • Wymiary: 145x205 mm
 • Waga: 260 g
 • ISBN: 978-83-8356-568-2
 • EAN: 9788383565682
 • Kod serwisu: 0A014700

Kategorie

Tagi