Bestseller

ESG - przewodnik po regulacjach prawnych

Promocyjna cena
%
 • 169,15 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 159,20 zł
  Cena katalogowa: 199,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Przewodnik po najważniejszych regulacjach prawnych związanych z ochroną środowiska naturalnego, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym. Zawiera dużą liczbę przykładów obrazujących omawiane zagadnienia co ułatwi wdrożenie ESG w przedsiębiorstwie... więcej ›

Opis książki

Praktyczne kwestie wdrożenia regulacji z zakresu ESG w przedsiębiorstwach.

Unia Europejska stawia sobie za cel osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. oraz budowę zrównoważonej gospodarki, która nie oddziałuje negatywnie na środowisko naturalne. Osiągnięcie tych celów nie będzie możliwe bez istotnego zaangażowania sektora prywatnego. Aby promować zrównoważone inwestycje oraz przekierować środki finansowe w kierunku działań zrównoważonych środowiskowo, Unia Europejska przyjęła regulacje w zakresie zrównoważonych finansów. W ramach tych regulacji przyjęto jednolity standard pozwalający określić, czy dana działalność gospodarcza jest środowiskowo zrównoważona, oraz przewidziano rozległe obowiązki informacyjne i sprawozdawcze dla określonych przedsiębiorstw działających na terenie UE. Ponadto, na etapie wdrożenia znajdują się obowiązki dotyczące należytej staranności przedsiębiorstw oraz przepisy dotyczące europejskich zielonych obligacji.

Nawigacja po zmieniających się przypisach w zakresie zrównoważonych finansów może stanowić wyzwanie, w związku z czym grupa autorów na co dzień zajmujących się doradztwem w tym zakresie przygotowała publikację „ESG – przewodnik po regulacjach prawnych". Stanowi ona opis najważniejszych regulacji prawnych, którego celem jest umożliwienie ich praktycznego wdrożenia w ramach danego przedsiębiorstwa.

Najważniejsze kwestie omówione w ramach publikacji to:

 • zmieniające się obowiązki w zakresie raportowania niefinansowego w związku z przyjęciem dyrektywy o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju,
 • ujawnianie informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych,
 • obowiązki przedsiębiorstw w zakresie wprowadzenia i komunikacji standardów należytej staranności dotyczące praw człowieka w biznesie,
 • wdrożenie obowiązków z obszaru zrównoważonego rozwoju do ustaw sektorowych,
 • sprawozdawczość na podstawie tzw. Taksonomii,
 • kształtujący się standard w zakresie europejskich zielonych obligacji.

Najważniejsze atuty publikacji:

 • skupia się na praktycznych kwestiach i napisana jest z myślą o doradcach i osobach na co dzień zajmujących się wdrożeniem regulacji z zakresu ESG w przedsiębiorstwach,
 • oparta jest o doświadczenie zawodowe autorów, obejmujące wdrażanie regulacji z zakresu zielonych finansów w największych polskich przedsiębiorstwach,
 • odpowiada na często zadawane pytania dotyczące opisanych zagadnień prawnych,
 • zawiera dużą liczbę przykładów obrazujących omawiane zagadnienia;
 • omawia całościowo wszystkie najważniejsze unijne przepisy dotyczące zrównoważonych finansów,
 • będzie pomocna przy przygotowaniu przez przedsiębiorstwo sprawozdań niefinansowych.

W publikacji Czytelnik znajdzie odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

 • Czy dane przedsiębiorstwo objęte jest lub będzie w przyszłości obowiązkiem raportowania niefinansowego?
 • Jakie unijne regulacje obejmą również przedsiębiorstwa z krajów trzecich?
 • Jakie informacje i w jakim formacie należy ujawniać na podstawie tzw. ESRS-ów, czyli standardów sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju?
 • Czym są produkty finansowe mające na celu dokonywanie zrównoważonych inwestycji i do realizacji jakich celów powinny się przyczyniać?
 • Jakie są obowiązki informacyjne związane ze zrównoważonymi produktami finansowymi?
 • Czy dane przedsiębiorstwo przestrzega standardów ochrony praw człowieka?
 • Jak wprowadzać standardy należytej staranności w łańcuchu dostaw?
 • Jak należy komunikować na zewnątrz polityki w zakresie ochrony praw człowieka w przedsiębiorstwie?
 • Jakie są obowiązki firm inwestycyjnych dotyczące klienckich preferencji w zakresie zrównoważonego rozwoju?
 • Co oznacza dla firm inwestycyjnych obowiązek uwzględniania ryzyk dla zrównoważonego rozwoju?
 • Kiedy dana działalność gospodarcza jest zrównoważona na podstawie Taksonomii?
 • Jak dokonać oceny, czy działalność gospodarcza spełnia techniczne kryteria kwalifikacji?
 • Jak raportować działalność objętą i zgodną z systematyką Taksonomii?
 • Jakim wymogom będą musieli sprostać emitenci, posługując się terminem „europejskie zielone obligacje"?
 • W jakim zakresie kapitał pozyskany w drodze emisji zielonych obligacji powinien być przeznaczony na inwestycje spełniające wymagania Taksonomii?
 • Jakie są wzajemne związki między poszczególnymi unijnymi aktami prawnymi dotyczącymi ESG?

Podatki i księgowość - kompleksowa oferta publikacji Sprawdź wszystkie

Spis treści

Wykaz skrótów

O Autorach

Wprowadzenie

Rozdział I. Raportowania niefinansowe oraz zmiany przewidziane przez CSRD

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Raportowanie niefinansowe w reżimie NFRD
 • 3. Kluczowe zmiany wprowadzone CSRD
  • 3.1. Zakres podmiotowy i harmonogram
  • 3.2. Zakres przedmiotowy
   • 3.2.1. Ocena podwójnej istotności
   • 3.2.2. Analiza łańcucha wartości
   • 3.2.3. Stopniowość wprowadzanych ujawnień
   • 3.2.4. Interoperacyjność ESRS
  • 3.3. CSRD a Taksonomia
  • 3.4. Atestacja sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju
 • 4. Wnioski

Rozdział II. CSDD – dyrektywa w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju

 • 1. Uwagi wstępne
 • 2. Geneza i tło regulacyjne na poziomie UE
 • 3. Podstawa prawna
 • 4. Zakres podmiotowy
 • 5. Zakres należytej staranności
  • 5.1. Pojęcie „łańcuch wartości"
  • 5.2. Uwzględnianie należytej staranności w prowadzonej polityce (art. 5 CSDD)
   • 5.2.1. Opis podejścia przedsiębiorstwa w zakresie należytej staranności, w tym w perspektywie długoterminowej
   • 5.2.2. Kodeks postępowania zawierający opis przepisów i zasad, których powinni przestrzegać pracownicy przedsiębiorstwa i jego jednostki zależne
   • 5.2.3. Opis procesów wprowadzonych w celu wdrożenia zasad należytej staranności, w tym środków zastosowanych do weryfikacji przestrzegania kodeksu postępowania i rozszerzenia zakresu jego stosowania na stałe relacje biznesowe
  • 5.3. Identyfikacja rzeczywistych lub potencjalnych niekorzystnych skutków (art. 6 CSDD)
  • 5.4. Zapobieganie potencjalnym niekorzystnym skutkom i ich ograniczanie oraz powstrzymanie rzeczywistych niekorzystnych skutków i zminimalizowanie ich zakresu (art. 7 i 8 CSDD)
  • 5.5. Ustanowienie i stosowanie procedury rozpatrywania skarg (art. 9 CSDD)
  • 5.6. Monitorowanie skuteczności prowadzonej polityki należytej staranności i środków w zakresie należytej staranności (art. 10 CSDD)
  • 5.7. Podawanie informacji na temat należytej staranności do wiadomości publicznej (art. 11 CSDD)
 • 6. Środki wspomagające przestrzeganie wymogów należytej staranności
 • 7. Przeciwdziałanie zmianie klimatu
 • 8. Nadzór nad przestrzeganiem wymogów należytej staranności
 • 9. Odpowiedzialność cywilna
 • 10. Obowiązki kadry zarządzającej
 • 11. Transpozycja i termin wejścia w życie

Rozdział III. Raportowanie zgodnie z Taksonomią

 • 1. Uwagi wstępne
 • 2. Najważniejsze przepisy Taksonomii
  • 2.1. Kryterium zgodności z Taksonomią
  • 2.2. Sześć celów środowiskowych Taksonomii
  • 2.3. Zasada: nie czyń poważnych szkód
  • 2.4. Minimalne gwarancje
  • 2.5. Techniczne kryteria kwalifikacji
 • 3. Obowiązek raportowania na podstawie Taksonomii
  • 3.1. Podmioty zobowiązane do raportowania na podstawie Taksonomii
  • 3.2. Raportowanie przedsiębiorstw niefinansowych
   • 3.2.1. Dane, do raportowania których są zobowiązane przedsiębiorstwa niefinansowe
   • 3.2.2. Określenie działalności kwalifikującej się do systematyki Taksonomii
   • 3.2.3. Ocena, czy działalność jest zgodna z systematyką Taksonomii
   • 3.2.4. Określenie obrotu, CapExu i OpExu przedsiębiorstw finansowych
   • 3.2.5. Forma raportowania
   • 3.2.6. Informacje, które należy ujawnić obok głównych wskaźników
 • 4. Podsumowanie

Rozdział IV. Rozporządzenie w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych

 • 1. Uwagi wstępne
 • 2. Kontekst przyjęcia SFDR i cele regulacji
  • 2.1. Perspektywa podwójnej istotności i cele obowiązków przewidzianych w przepisach SFDR
  • 2.2. Rozróżnienie na przepisy ustanawiające minimalne standardy i oznaczenia oraz na „surowe" obowiązki informacyjne
  • 2.3. Techniki uwzględniania aspektów ESG i typy zrównoważonych produktów finansowych funkcjonujące na rynkach finansowych
 • 3. Zakres podmiotowy SFDR i stosowanie przepisów rozporządzenia
  • 3.1. Zakres podmiotowy SFDR
  • 3.2. Daty rozpoczęcia stosowania przepisów SFDR i RTS
 • 4. Obowiązki informacyjne na gruncie SFDR
  • 4.1. Uwagi ogólne
  • 4.2. Obowiązki informacyjne na poziomie podmiotu
   • 4.2.1. Istotność finansowa – obowiązek publikacji strategii wprowadzania ryzyk ESG do działalności (art. 3 SFDR)
   • 4.2.2. Istotność środowiskowa – obowiązek publikacji informacji o tym, czy uczestnik bierze pod uwagę główne niekorzystne skutki dla zrównoważonego rozwoju (art. 4 SFDR)
  • 4.3. Obowiązki informacyjne na poziomie produktu
   • 4.3.1. Istotność finansowa – informacje dotyczące ryzyk ESG w ujawnieniach przedkontraktowych (art. 6 SFDR)
   • 4.3.2. Istotność środowiskowa – informacje dotyczące uwzględniania głównych niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju (art. 7 SFDR)
 • 5. Klasyfikacja zrównoważonych produktów inwestycyjnych na gruncie SFDR i obowiązki informacyjne z nimi związane
  • 5.1. Uwagi wprowadzające
  • 5.2. Produkty promujące aspekt środowiskowy lub społeczny
  • 5.3. Produkty mające na celu dokonywanie zrównoważonych inwestycji
  • 5.4. Relacje pomiędzy SFDR a Taksonomią
  • 5.5. Produkty indeksowe oraz relacje pomiędzy SFDR a przepisami dotyczącymi wskaźników referencyjnych
  • 5.6. Obowiązki informacyjne związane ze zrównoważonymi produktami finansowymi
   • 5.6.1. Ujawnienia przedkontraktowe
   • 5.6.2. Ujawnienia na stronie internetowej
   • 5.6.3. Ujawnienia okresowe
 • 6. Projektowane zmiany SFDR

Rozdział V. ESG a świadczenie usług maklerskich, w tym zmiany do aktów delegowanych uzupełniających MiFID II

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Ocena odpowiedniości
  • 2.1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy
  • 2.2. Kluczowe obowiązki
 • 3. Badanie rynków docelowych
  • 3.1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy
  • 3.2. Kluczowe obowiązki
 • 4. Data wejścia w życie

Rozdział VI. Standardy zrównoważonych obligacji

 • 1. Podstawowe wiadomości o obligacjach
  • 1.1. Konstrukcja obligacji
  • 1.2. Obligacja w prawie polskim
  • 1.3. Zdolność do bycia emitentem
  • 1.4. Obligacja jako papier wartościowy, forma i obrót
  • 1.5. Świadczenia z obligacji
  • 1.6. Przeznaczenie środków z emisji
 • 2. Obligacje zrównoważone
 • 3. Standard europejskiej zielonej obligacji
  • 3.1. Wykorzystanie środków
  • 3.2. Przejrzystość
  • 3.3. Kontrola zewnętrzna
  • 3.4. Nadzór i sankcje
  • 3.5. Wymogi specjalne dla emitentów długu państwowego lub emitentów z państwa trzeciego
  • 3.6. Opcjonalne ujawnianie informacji na temat obligacji wprowadzanych do obrotu jako zrównoważone środowiskowo i obligacji powiązanych ze zrównoważonym rozwojem
  • 3.7. Prospekt europejskiej zielonej obligacji
  • 3.8. Sekurytyzacja
 • 4. Zielone obligacje ICMA
  • 4.1. Wykorzystanie środków
  • 4.2. Proces oceny i selekcji projektów
  • 4.3. Zarządzanie środkami
  • 4.4. Raportowanie
  • 4.5. Weryfikacja zewnętrzna
  • 4.6. Inne standardy ICMA dla instrumentów o zdefiniowanym przeznaczeniu przychodów
 • 5. Obligacje klimatyczne CBI
  • 5.1. Wymogi przed emisją
  • 5.2. Wymogi po emisji
 • 6. Obligacje transformacyjne
 • 7. Obligacje związane ze zrównoważonym rozwojem
  • 7.1. Wybór kluczowych wskaźników efektywności (ang. Key Performance Indicators – KPI)
  • 7.2. Kalibracja celów wyznaczonych w zakresie zrównoważonego rozwoju (Sustainability Performance Targets – cele SPT)
  • 7.3. Raportowanie
  • 7.4. Weryfikacja

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Prawo w praktyce
 • Rok wydania: 2023
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 204
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 350 g
 • ISBN: 978-83-8356-001-4
 • EAN: 9788383560014
 • Kod serwisu: 00996400

Kategorie

Tagi