Bestseller Przedsprzedaż

Pisma procesowe w sprawach cywilnych z objaśnieniami i płytą CD

Promocyjna cena 5% taniej
 • 189,05 zł z VAT
  Cena katalogowa: 199,00 zł z VAT
  5% taniej
 • Koszt dostawy od 10,98 zł

  Wysyłka w dniu wznowienia [?]

  Dowiedz się więcej o realizacji zamówień publikacji w dodruku ›

Planowany termin dodruku:
25 stycznia 2022
Powiadomienie o wznowieniu ›

Około 300 wzorów pism procesowych tworzonych na podstawie przepisów KC oraz KPC. Każdy wzór zawiera szczegółowy komentarz ze wskazaniem problemów wynikających na tle tworzenia i stosowania konkretnych pism oraz praktyczne wskazówki... więcej ›

Opis książki

Pisma procesowe w sprawach cywilnych z objaśnieniami i płytą CD to publikacja, która zawiera około 300 wzorów pism procesowych, obejmujących zarówno procesowe, jak i materialnoprawne pisma tworzone na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu postępowania cywilnego.

Obok wzoru konkretnego pisma modelowego, z uwzględnieniem jego poprawnej formy i wymagań co do treści, zamieszczono szczegółowy komentarz, w którym wskazano problemy wynikające na tle tworzenia i stosowania konkretnych pism, w szczególności ułatwiające zrozumienie ich treści oraz zawierające praktyczne wskazówki odnośnie stosowania prawa materialnego, jego wykładni oraz czynności procesowych związanych z danym rodzajem pisma.

Znakomity dodatek stanowi płyta CD zawierająca wersje edytowalne wzorów zamieszczonych w opracowaniu.

W 5. wydaniu, zaktualizowano oraz uzupełniono wzory pism procesowych i komentarz. Publikacja uwzględnia wszystkie najnowsze zmiany, w tym wynikające m.in. z:

 • ustawy z 21.7.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1495 ze zm.), która dotyczy realizacji, formułowanych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, zapowiedzi zmniejszenia obciążeń biurokratycznych i uproszczenia przepisów;
 • ustawy z 7.10.2020 r. o doręczeniach elektronicznych (druk sejmowy Nr 239), która dotyczy zdefiniowania zasad wymiany korespondencji z podmiotami publicznymi w relacji z innymi podmiotami publicznymi oraz podmiotami niepublicznymi, w tym z osobami fizycznymi;
 • ustawy z 30.4.2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 956), która dotyczy wprowadzenia do porządku prawnego kompleksowych rozwiązań dotyczących szybkiego izolowania osoby dotkniętej przemocą od osoby stosującej przemoc, w sytuacjach gdy stwarza ona zagrożenie dla życia lub zdrowia domowników.

Prezentowana publikacja podzielona jest na rozdziały, w których znajdują się m.in. następujące wzory:

 • pisma procesowe sporządzone przed wszczęciem procesu (m.in. wniosek osoby fizycznej o zwolnienie od kosztów sądowych),
 • pozwy z zakresu części ogólnej Kodeksu cywilnego (m.in. pozew o ochronę dóbr osobistych),
 • pozwy z zakresu prawa rzeczowego (m.in. pozew przeciwko właścicielowi nieruchomości o zaniechanie naruszeń),
 • pozwy z zakresu prawa zobowiązaniowego (m.in. pozew o unieważnienie umowy z powodu wyzysku),
 • pozwy z zakresu prawa spadkowego (m.in. powództwo o wyłączenie małżonka od dziedziczenia),
 • pozwy z zakresu prawa rodzinnego (m.in. powództwo o zobowiązanie do przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny),
 • wzory pism w postępowaniu przed sądem I instancji (m.in. odpowiedź na pozew wraz z zarzutem niewłaściwego określenia wartości przedmiotu sporu),
 • zaskarżanie orzeczeń sądowych (m.in. apelacja oparta na zarzucie naruszenia prawa materialnego),
 • wnioski i pisma procesowe w sprawach z zakresu prawa osobowego (m.in. wniosek o stwierdzenie zgonu),
 • wnioski w sprawach z zakresu prawa rzeczowego (m.in. wniosek o rozgraniczenie nieruchomości),
 • wnioski i pisma procesowe w sprawach z zakresu prawa spadkowego (m.in. wniosek o otwarcie i ogłoszenie testamentu),
 • wnioski i pisma w sprawach złożenia przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego (m.in. wniosek dłużnika o zwrot depozytu),
 • wnioski w innych sprawach (m.in. wniosek o umorzenie weksla),
 • wnioski i pisma w postępowaniu w razie zaginięcia lub zniszczenia akt (m.in. oświadczenie strony co do treści zaginionych akt),
 • powództwo w postępowaniu przeciwegzekucyjnym (m.in. wniosek o wszczęcie egzekucji z ruchomości),
 • wzory z zakresu postępowania mediacyjnego (m.in. ugoda zawarta przed mediatorem w ramach zabezpieczenia wraz z wnioskiem o zawieszenie postępowania w sprawie o ustalenie kontaktów).

Opracowanie przygotowano z myślą o osobach chcących samodzielnie sporządzić określone pismo, jednak ze względu na ich szeroki zakres i uniwersalny charakter, a także zachowanie nazewnictwa i struktury sądów oraz innych organów mogą być one bardzo pomocne osobom świadczącym profesjonalną pomoc prawną, tj. radcom prawnym i adwokatom.

Autor omawia zagadnienia z uwzględnieniem potrzeb teorii i praktyki, przez co książka stanowi nieocenioną pomoc dla aplikantów i studentów prawa. Książka okaże się również bardzo pomocna dla osób prywatnych, które na co dzień spotykają się z problemami w postępowaniu cywilnym.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Wzory Pism Becka
 • Termin dodruku: 25 stycznia 2022
 • Rok wydania: 2021
 • Wydanie: 5
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 1100
 • Wymiary: 145x205 mm
 • Waga: 1020 g
 • ISBN: 978-83-8235-227-6
 • EAN: 9788382352276
 • Kod serwisu: 00882100

Kategorie

Tagi