Egzaminy prawnicze MS

Oferta bestsellerowych, kompleksowych publikacji przeznaczonych dla osób przygotowujących się do egzaminu adwokackiego i radcowskiego 2024. Egzaminy Prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości składają się z 3 tomów odpowiadających poszczególnym częściom egzaminu prawniczego: części karnej, cywilnej, gospodarczej, administracyjnej i etycznej.

Egzaminy Prawnicze MS stanowią niezbędne narzędzie do nauki do egzaminu adwokackiego i radcowskiego 2024. Zwierają:

  • propozycje odpowiedzi do kazusów egzaminacyjnych z poprzednich lat,
  • zaktualizowane na obecny stan prawny kompletne akta karne, cywilne i gospodarcze z wyrokami i uzasadnieniami w celu sporządzenia apelacji,
  • kazusy gospodarcze z propozycjami umów, kazusy administracyjne z propozycjami skarg i odwołań, kazusy etyczne z rozwiązaniami,
  • wzory pism z zakresu prawa karnego, wzory pozwu i apelacji w procesie cywilnym, wzory skargi do WSA oraz skargi kasacyjnej do NSA,
  • apelacje, opinie, umowy oraz skargi sporządzone przez praktyków.