dr Joanna Ablewicz

Doktor nauk prawnych, wykładowca, szkoleniowiec. Autorka publikacji z zakresu prawa handlowego i gospodarczego.