Umowy cywilnoprawne jako formy zatrudnienia. Umowa zlecenia, umowa o dzieło

Promocyjna cena
%
 • 109,65 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 103,20 zł
  Cena katalogowa: 129,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Praktyczny poradnik, dzięki któremu osoby odpowiedzialne za przygotowywanie, zawieranie i rozliczanie umów zlecenia i umów o dzieło, będą robić to bezbłędnie! Najważniejsze korzyści z zakupu książki: szerokie omówienie umowy zlecenia i umowy o dzieło,... więcej ›

Opis książki

Praktyczny poradnik, dzięki któremu osoby odpowiedzialne za przygotowywanie, zawieranie i rozliczanie umów zlecenia i umów o dzieło, będą robić to bezbłędnie!

Najważniejsze korzyści z zakupu książki:

 • szerokie omówienie umowy zlecenia i umowy o dzieło,
 • przedstawienie zasad rozliczeń podatkowo – ubezpieczeniowych, w tym również na praktycznych przykładach,
 • liczne praktyczne przykłady prawidłowych zapisów umownych,
 • omówienie i przedstawienie na przykładach zmian w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne od umowy zlecenia obowiązujących od 1.1.2016 r., porównanie umowy o dzieło z umową zlecenia z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa sądowego,
 • szerokie przedstawienie różnic pomiędzy umowami cywilnoprawnymi a umową o pracę w kontekście potencjalnego zakwestionowania cywilnoprawnego charakteru "zatrudnienia" przez Państwową Inspekcję Pracy czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Korzystanie z cywilnoprawnych form zatrudnienia to codzienność nie tylko wśród przedsiębiorców, ale również w sferze budżetowej. Świadczenie pracy, wykonywanie usług, realizacja zamówień dotyczących wykonania przedmiotów czy utworów odbywa się na podstawie umów zlecenia lub umów o dzieło, często w przypadku jednorazowej lub krótkotrwałej współpracy, ale nie tylko. Często z umów tych korzysta się praktycznie w sposób ciągły, długotrwały.

Umowa zlecenia w szerokim znaczeniu tego pojęcia jest bardzo często stosowaną podstawą zatrudnienia o innym charakterze niż stosunek pracy. Wykorzystywana jest powszechnie przy pracach wykonywanych przez krótki czas czy o charakterze ściśle sezonowym. Nie jest to w praktyce jednak jej jedyne zastosowanie. Niczym innym jak umową nienazwaną dotyczącą świadczenia usług, do której stosujemy przepisy o zleceniu, jest przecież np. tzw. kontrakt menadżerski.

Umowa o dzieło dotyczy wykonania oznaczonego w niej dzieła. Jest "umową efektu", poprzez realizację której zamawiający oczekuje otrzymania skonkretyzowanego owocu czyjejś pracy.

Pomimo powszechności wykorzystywania tych umów ciągle rodzą się na tle ich stosowania liczne problemy praktyczne. Wynikają one często z niejasnych, niepełnych zapisów umownych. Strony w wielu przypadkach nie regulują w umowie wszystkich tych kwestii, które powinny się w nich znaleźć co najmniej dla przejrzystości ich współpracy.

W niniejszej publikacji przedstawiamy wiele propozycji rozwiązań odnoszących się do konstrukcji zobowiązań stron tych umów. Czytelnik znajdzie w niej m.in. odpowiedzi na następujące pytania:

 • jakie są prawa i obowiązki stron umowy zlecenia i umowy o dzieło,
 • jakie są różnice pomiędzy umową zlecenia a umową o dzieło,
 • czym różnią się umowy cywilnoprawne od umowy o pracę,
 • jak rozliczać wyjazdy zleceniobiorców i wykonawców dzieła związane z wykonywaniem zawartych przez nich umów,
 • jakie obowiązują zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy umowach cywilnoprawnych,
 • jak prawidłowo dokonać rozliczeń podatkowo-składkowych z tytułu umów zlecenia i o dzieło,
 • jak bezbłędnie obliczać świadczenia z ubezpieczenia chorobowego zleceniobiorców i wykonawców dzieła.

Książka w szeroko omawia zmiany w umowach zlecenia obowiązujące od początku 2016 r.!

Od 1.1.2016 r. weszły w życie zmiany dotyczące zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym przez osoby wykonujące umowy zlecenia (także umowy agencyjne albo inne umowy o świadczenie usług, do których zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia).

W związku z tym, drugie wydanie książki o zatrudnianiu na umowy zlecenia zostało zaktualizowane i zawiera stan prawny obowiązujący w 2016 r. Książka została wzbogacona o zupełnie nowy rozdział opisujący problematykę oskładkowania tych umów. Z rozdziału tego można się dowiedzieć nie tylko o tym, jakim ubezpieczeniom podlega osoba wykonująca jedno zlecenie, a więc posiadająca jeden tytuł do ubezpieczeń, ale także, jak zmienia się schemat tych ubezpieczeń w razie wykonywania jednocześnie kilku działalności zarobkowych.

Książka uwzględnia oczywiście nowe przepisy, jakie obowiązują od 1.1.2016 r., zmieniające zasady podlegania ubezpieczeniom w razie zbiegu kilku tytułów. Czytelnik otrzyma więc pełnowartościowy poradnik, jak prawidłowo rozstrzygać o obowiązku ubezpieczenia, gdy jego zleceniobiorca pracuje jeszcze np. na umowę o pracę, inną umowę zlecenia czy prowadzi działalność gospodarczą.

Liczne przykłady pokazują, jak w praktyce radzić sobie z ustalaniem właściwego tytułu do ubezpieczeń, by uniknąć błędów i zminimalizować ryzyko dokonywania ciągłych korekt dokumentów ubezpieczeniowych.

Nowy rozdział jest zgodny z wytycznymi, jakie sformułował ZUS dla płatników składek. Oprócz tego nowe zasady podlegania ubezpieczeniom emerytalno-rentowym z umów zleceń wpłynęły równocześnie na kwestię opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Zatem i w tym zakresie książka została zaktualizowana.

Z kolei w części dotyczącej oddelegowania zleceniobiorców do pracy za granicę został uwzględniony wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 28 października 2015 r., SK 9/14, jaki zapadł w sprawie podwyższania podstawy wymiaru składek do tzw. minimalnej podstawy odpowiadającej prognozowanemu przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu.

W II wydaniu książki uwzględniono również obowiązujące od 2.1.2016 r. zmiany odnoszące się do zasiłku macierzyńskiego. Zmiany te to przede wszystkim:

 • wprowadzenie kilku przypadków, w których ubezpieczony ojciec dziecka lub inny członek najbliższej rodziny może zacząć wykorzystywać zasiłek macierzyński, gdy matka dziecka w chwili porodu nie byłą ubezpieczona,
 • za zmianami w Kodeksie pracy uregulowanie kwestii zasiłku macierzyńskiego pobieranego przez rodziców, z których jedno jest pracownikiem, a drugie np. ubezpieczonym zleceniobiorcą,
 • nowe terminy na składanie wniosków i zmiany w zakresie wysokości zasiłku w poszczególnych okresach, będące konsekwencją "wchłonięcia" urlopu dodatkowego przez rodzicielski.

Książka zawiera ponadto:

 • wiele praktycznych przykładów obrazujących omawiane zagadnienia,
 • wzory umów zlecenia i umowy o dzieło,
 • przykładowe, prawidłowe zapisy umowne, które mogą się z naleźć w treści umowy zlecenia lub o dzieło,
 • prawdziwe pytania osób zajmujących się konstruowaniem, zawieraniem i rozliczaniem umów cywilnoprawnych wraz z odpowiedziami.

Grupa docelowa: Pracodawcy (zarówno ze sfery pozabudżetowej i budżetowej), specjaliści ds. kadr, księgowi, właściciele i pracownicy biur rachunkowych, przedsiębiorcy, osoby zatrudniane na podstawie umów cywilnoprawnych.


Kadry i płace - kompleksowa oferta poradników Sprawdź wszystkie

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Prawo w praktyce
 • Rok wydania: 2016
 • Wydanie: 2
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 346
 • Wymiary: 145x205 mm
 • Waga: 428 g
 • ISBN: 978-83-255-8411-5
 • EAN: 9788325584115
 • Kod serwisu: 00641500

Kategorie