Bestseller

Kodeks cywilny. Komentarz

15% taniej
Promocyjna cena 15% taniej
 • 254,15 zł z VAT
  Cena katalogowa: 299,00 zł z VAT
  15% taniej
  Promocyjna cena
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Komentarz obejmuje swoim zakresem stan prawny na 1 marca 2019 r... więcej ›

Opis książki

Komentarz jest wyczerpującym omówieniem stosowania przepisów KC, przedstawia aktualny stan poglądów nauki i orzecznictwa, a ponadto – tam gdzie, zdaniem Autorów, było to niezbędne – wskazuje możliwe nowe kierunki interpretacji przepisów omawianej ustawy.

Ponadto Autorzy analizują bieżące problemy pojawiające się na tle stosowania przepisów KC w praktyce, z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa SN, SA i TSUE, np. kwestie dotyczące:

 • najmu okazjonalnego,
 • skrócenia terminów przedawnienia,
 • przekształcenia użytkowania wieczystego we własność czy
 • nietypowych sposobów naruszenia posiadania lub własności.

Komentarz prezentuje stan prawny na 1.3.2019 r. i zawiera omówienie wszystkich ostatnich zmian KC, wynikających m.in. z:

 • ustawy z 6.12.2018 r., dotyczących odsetek od zaległych odsetek,
 • ustawy z 9.11.2018 r., dotyczących skutków braku umocowania,
 • ustawy z 5.7.2018 r., obejmujących tematykę zarządu sukcesyjnego przedsiębiorstwa osoby fizycznej,
 • ustawy z 13.4.2018 r., dotyczących terminów przedawnienia,
 • ustawy z 6.3.2018 r., dotyczących prokury.

W komentarzu szczegółowo zostały omówione zagadnienia poświęcone m.in.:

 • zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych,
 • osobom prawnym oraz przedsiębiorcom i ich oznaczeniom, a także dotyczące przedstawicielstwa, pełnomocnictwa i prokury,
 • czynnościom prawnym jak: zawarcie umowy, forma czynności prawnych, wady oświadczenia woli i przedawnienie roszczeń,
 • własności jak: nabycie i jego utrata, współwłasność, ochrona własności oraz ograniczone prawa rzeczowe,
 • części ogólnej zobowiązań i umowom gospodarczym,
 • spadkom jak: powołanie spadkobiercy, zapis, instytucja zachowku, poświadczenie dziedziczenia, odpowiedzialność za długi spadkowe, zapis windykacyjny.

Komentarz  jest dziełem wieloautorskim, przygotowanym przez pracowników najważniejszych ośrodków dydaktycznych w Polsce, którzy swoja pracę uniwersytecką łączą z praktyką prawniczą. To sędziowie, adwokaci i radcowie prawni, będący specjalistami w swoich dziedzinach, od wielu lat zajmujący się prawem cywilnym i zagadnieniami, jakie dotyczą jego praktycznego stosowania.

Publikacja adresowana jest przede wszystkim do osób profesjonalnie zajmujących się prawem, w szczególności do: adwokatów, radców prawnych, sędziów i prokuratorów, notariuszy i komorników oraz aplikantów zawodów prawniczych, a także przedsiębiorców stosujących KC.

Pliki do pobrania

Legalis - System Informacji Prawnej Wydawnictwa C.H.Beck

Darmowy dostęp do aktów prawnych online

Jeżeli w najbliższym czasie którykolwiek z aktów prawnych dostępnych w tej pozycji zostanie zaktualizowany, to istnieje możliwość bezpłatnego dostępu online do wersji ujednoliconych zawierających zmiany!

Aby skorzystać z dostępu do aktów prawnych online, należy przejść do strony legalis.pl/beckplus i użyć kodu znajdującego się na karcie zdrapce dołączonej do książki.

Dostęp trwa do 30 września 2020 r. i uprawnia do korzystania z wersji ujednoliconych:

 • Kodeksu cywilnego,
 • Kodeksu postępowania cywilnego,
 • Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
 • Kodeksu spółek handlowych,
 • Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

oraz wszystkich aktów wykonawczych do wymienionych ustaw.