Prawo nieruchomości oraz inne akty prawne

Promocyjna cena
%
 • 55,25 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 52,00 zł
  Cena katalogowa: 65,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Kompleksowy zbiór przepisów z zakresu nieruchomości. Publikacja zawiera 17 aktów prawnych, rozporządzenia oraz indeks rzeczowy... więcej ›

Opis książki

Stan prawny: 5 października 2023 r.

Publikacja obejmuje zmiany wchodzące w życie:

Ustawa o gospodarce nieruchomościami:

 • Nowy tekst jednolity z dnia 11 stycznia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 344),
 • 30.6.2023 r. – Ustawa o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowych oraz inwestycji towarzyszących z dnia 14 kwietnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1113),
 • 31.8.2023 r. – Ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 maja 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1463),
 • 3.9.2023 r. – Ustawa o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1506),
 • 24.9.2023 r. – Ustawa o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1688),
 • 1.10.2023 r. – Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw z dnia 17 sierpnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1762),
 • 3.10.2023 r. – Ustawa o inwestycjach w zakresie budowy strzelnic realizowanych przez uczelnie z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1906),
 • 28.10.2023 r. – Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw z dnia 16 czerwca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 2029),
 • 1.1.2024 r. – Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw z dnia 16 czerwca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 2029),
 • 1.1.2026 r. – Ustawa o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1688).

Nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie wyceny nieruchomości z dnia 5 września 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1832).

Nowe rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzorów rejestrów zawierających dane dotyczące realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1602).

Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości:

 • 31.8.2023 r. – Ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 maja 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1463).

Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów:

 • Nowy tekst jednolity z dnia 12 kwietnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 904),
 • 11.8.2023 r. – Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1586).

Ustawa o własności lokali:

 • 1.1.2026 r. – Ustawa o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1688).

Ustawa o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa:

 • Nowy tekst jednolity z dnia 10 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 790),
 • 31.5.2023 r. – Ustawa o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych z dnia 29 września 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2456),
 • 1.7.2023 r. – Ustawa o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe z dnia 26 maja 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1114),
 • 31.8.2023 r. – Ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 maja 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1463),
 • 1.11.2023 r. – Ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw z dnia 28 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1693).

Ustawa o zbywaniu nieruchomości z rozliczeniem „lokal za grunt":

 • Nowy tekst jednolity z dnia 16 czerwca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1525).

Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego:

 • Nowy tekst jednolity z dnia 10 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 725).

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym:

 • 16.7.2023 r. – Ustawa o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe z dnia 26 maja 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1114),
 • 24.9.2023 r. – Ustawa o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1688),
 • 26.9.2023 r. – Ustawa o ogólnoeuropejskim indywidualnym produkcie emerytalnym z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1843).

Prawo spółdzielcze:

 • 1.1.2024 r. – Ustawa o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1450).

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych:

 • Nowy tekst jednolity z dnia 27 stycznia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 438),
 • 31.8.2023 r. – Ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 maja 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1463),
 • 7.9.2023 r. – Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw z dnia 28 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1681).

Ustawa o dodatkach mieszkaniowych:

 • Nowy tekst jednolity z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1335).

Prawo budowlane:

 • Nowy tekst jednolity z dnia 10 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 682),
 • 23.4.2023 r. – Ustawa o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 553),
 • 28.4.2023 r. – Ustawa o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy – Prawo budowlane z dnia 7 października 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2206),
 • 3.6.2023 r. – Ustawa o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o transporcie kolejowym z dnia 9 maja 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 967),
 • 3.9.2023 r. – Ustawa o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1506),
 • 7.9.2023 r. – Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw z dnia 28 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1681),
 • 11.9.2023 r. – Ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych, a także ich funkcjonowaniu z dnia 13 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1597),
 • 18.9.2023 r. – Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw z dnia 28 października 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2127),
 • 1.10.2023 r. – Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw z dnia 17 sierpnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1762),
 • 7.10.2023 r. – Ustawa o rewitalizacji rzeki Odry z dnia 13 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1963),
 • 16.10.2023 r. – Ustawa o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1890),
 • 1.1.2024 r. – Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw z dnia 16 czerwca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 2029),
 • 1.1.2026 r. – Ustawa o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1688).

Kodeks cywilny:

 • Nowy tekst jednolity z dnia 2 sierpnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1610),
 • 16.10.2023 r. – Ustawa o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1890).

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

 • Nowy tekst jednolity z dnia 7 kwietnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 977),
 • 3.9.2023 r. – Ustawa o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1506),
 • 11.9.2023 r. – Ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych, a także ich funkcjonowaniu z dnia 13 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1597),
 • 24.9.2023 r. – Ustawa o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1688),
 • 16.10.2023 r. – Ustawa o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1890),
 • 28.10.2023 r. – Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw z dnia 16 czerwca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 2029),
 • 1.1.2025 r. – Ustawa o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1688),
 • 1.1.2026 r. – Ustawa o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1688).

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego:

 • Nowy tekst jednolity z dnia 24 listopada 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2569),
 • 15.3.2023 r. – Ustawa o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 z dnia 8 lutego 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 412),
 • 13.4.2023 r. – Ustawa o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 595),
 • 22.5.2023 r. – Ustawa o fundacji rodzinnej z dnia 26 stycznia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 326),
 • 24.9.2023 r. – Ustawa o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1688),
 • 5.10.2023 r. – Ustawa o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1933),
 • 16.10.2023 r. – Ustawa o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1890),
 • 1.1.2026 r. – Ustawa o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1688).

Zbiór zawiera:

 • Ustawę o gospodarce nieruchomościami,
 • Ustawę o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Ustawę o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
 • Ustawę o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,
 • Ustawę o własności lokali,
 • Ustawę o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego,
 • Ustawę o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości,
 • Ustawę o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
 • Ustawę o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym,
 • Ustawę o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,
 • Tekst ustawy Prawo spółdzielcze,
 • Ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych,
 • Ustawę o dodatkach mieszkaniowych,
 • Tekst ustawy Prawo budowlane,
 • Kodeks cywilny - wyciąg,
 • Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego,
 • Rozporządzenia.

Książka adresowana jest do prawników oraz studentów prawa, dla których znajomość obowiązujących przepisów stanowi warunek prawidłowego wykonywania zawodu. Kolejne wydania publikacji uwzględniają najnowsze zmiany, przez co zapewniają bieżącą znajomość prawa.

 • Aktualny stan prawny
 • Czytelne hasła i tekst
 • Przypisy od Redakcji
 • Wyróżnienie najnowszych zmian
 • Wybór aktów prawnych
 • Indeks rzeczowy

Teksty ustaw - Kompleksowa oferta publikacji Sprawdź wszystkie

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Teksty Ustaw Becka
 • Rok wydania: 2023
 • Wydanie: 22
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 824
 • Wymiary: 122x195 mm
 • Waga: 610 g
 • ISBN: 978-83-8356-133-2
 • EAN: 9788383561332
 • Kod serwisu: 00992900

Kategorie

Tagi