Bestseller

Kodeks cywilny. Komentarz

 • 399,00 zł z VAT
  Najniższa cena: 319,20 zł
  Cena katalogowa: 399,00 zł
 • Nawet 20% TANIEJ z kodem: RABAT20

  Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Jednotomowy komentarz do KC uwzględniający szerokie omówienie zmian. Stan prawny: 1 października 2023 r. Komentarz zawiera aktualne orzecznictwo, poglądy doktryny oraz ułatwi rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów związanych z wykładnią przepisów zawartych w KC... więcej ›

Opis książki

Kodeks cywilny. Komentarz pod redakcją prof. Edwarda Gniewka oraz prof. Piotra Machnikowskiego jest uznanym dziełem zbiorowym szkoły wrocławskiej. Opracowany został jako wydanie jednotomowe, uwzględniające najnowsze zmiany, aktualne orzecznictwo oraz poglądy doktryny.

Zamierzeniem zespołu autorskiego było przedstawienie wyważonego, wszechstronnego komentarza, bez mankamentów jednostronnego spojrzenia – czy to sędziowskiego, czy też doktrynalnego. Na łamach Komentarza zaprezentowany został więc dorobek literatury i orzecznictwa, z wyraźnym zaakcentowaniem stanowiska autorów komentujących poszczególne zagadnienia. Dodatkowo, pomocne dla Czytelnika mogą być odesłania do literatury podstawowej oraz do istotnych orzeczeń SN, TK, NSA i sądów apelacyjnych.

Komentarz prezentuje stan prawny na dzień 1.10.2023 r. i zawiera omówienie wszystkich ostatnich zmian KC, wynikających m.in. z:

 • ustawy z 2.12.2021 r., która dotyczy przerwania i zawieszenia biegu przedawnienia; wymagania aktu notarialnego w przypadku gruntów rolnych, mających wchodzić w skład rolniczej spółdzielni produkcyjnej oraz instytucji wyzysku; odpowiedzialności pełnoletnich dzieci najemców za zobowiązania rodziców wynikające z tytułu umowy najmu; zmiany weszły w życie 30.6.2022 r.;
 • ustawy z 4.11.2022 r., który dotyczy rękojmi za wady rzeczy; zmiany weszły w życie 1.1.2023 r.;
 • ustawy z 6.10.2022 r., który ma na celu wzmocnienie ochrony osoby fizycznej przed obciążaniem jej nadmiernie wysokimi pozaodsetkowymi kosztami związanymi z udzieleniem świadczenia pieniężnego; zmiany weszły w życie 18.12.2022 r.;
 • ustawy z 26.1.2023 r., która reguluje kwestie organizacji i funkcjonowania fundacji rodzinnej, w KC doprecyzowano, że fundacja rodzinna ustanowiona w testamencie może być spadkobiercą, zmieniono również przepisy dot. zachowku; zmiany weszły w życie 22.5.2023 r.;
 • ustawy z 28.7.2023 r., która m.in. wprowadza nową przesłankę niegodności dziedziczenia, ogranicza krąg dalszych spadkobierców ustawowych czy modyfikuje przepisy regulujące złożenie oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku oraz o dziedziczeniu spadków przez gminę lub Skarb Państwa; wejście w życie 15.9.2023 r. i 15.11.2023 r. 

W komentarzu opracowano precyzyjnie kluczowe zmiany legislacyjne, omówione przez wybitnych specjalistów. Dzięki gruntownemu podziałowi wewnętrznemu komentarza do danego artykułu, w tym umieszczeniu szczegółowych spisów treści, tytułów tez pozwalających na łatwiejsze odnalezienie właściwych zagadnień, numerów tez pozwalających na sprawne odczytywanie treści oraz odesłań zamieszczonych w indeksie Komentarz staje się bardzo przejrzysty i klarowny.

Komentarz dzięki dokładnemu omówieniu ułatwi Czytelnikowi rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów związanych z wykładnią przepisów zawartych w KC.

Pozycja ta stanowi cenną pomoc zarówno dla praktyków prawa: adwokatów, radców prawnych, notariuszy, prokuratorów oraz sędziów, a także komorników, jak i dla doktryny prawa cywilnego, a także aplikantów zawodów prawniczychstudentów.

Spis treści

Spis treści

Przedmowa

Wykaz skrótów

Kodeks cywilny

Księga pierwsza. Część ogólna

 • Tytuł I. Przepisy wstępne
   • Art. 1–7
 • Tytuł II. Osoby
  • Dział I. Osoby fizyczne
   • Rozdział I. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych
   • Art. 8–24
   • Rozdział II. Miejsce zamieszkania
   • Art. 25–28
   • Rozdział III. Uznanie za zmarłego
   • Art. 29–32
  • Dział II. Osoby prawne
  • Art. 33–43
  • Dział III. Przedsiębiorcy i ich oznaczenia
  • Art. 431–4310
 • Tytuł III. Mienie
   • Art. 44–554
 • Tytuł IV. Czynności prawne
  • Dział I. Przepisy ogólne
  • Art. 56–651
  • Dział II. Zawarcie umowy
  • Wprowadzenie
  • Art. 66–721
  • Dział III. Forma czynności prawnych
  • Art. 73–81
  • Dział IV. Wady oświadczenia woli
  • Art. 82–88
  • Dział V. Warunek
  • Art. 89–94
  • Dział VI. Przedstawicielstwo
   • Rozdział I. Przepisy ogólne
   • Art. 95–97
   • Rozdział II. Pełnomocnictwo
   • Art. 98–109
   • Rozdział III. Prokura
   • Art. 1091–1099
 • Tytuł V. Termin
   • Art. 110–116
 • Tytuł VI. Przedawnienie roszczeń
   • Art. 117–125

Księga Druga. Własność i inne prawa rzeczowe

 • Tytuł I. Własność
  • Dział I. Przepisy ogólne
  • Art. 126–139
  • Dział II. Treść i wykonywanie własności
  • Art. 140–154
  • Dział III. Nabycie i utrata własności
   • Rozdział I. Przeniesienie własności
   • Wprowadzenie
   • Art. 155–171
   • Rozdział II. Zasiedzenie
   • Wprowadzenie
   • Art. 172–178
   • Rozdział III. Inne wypadki nabycia i utraty własności
   • Art. 179–194
  • Dział IV. Współwłasność
  • Art. 195–221
  • Dział V. Ochrona własności
  • Art. 222–231
 • Tytuł II. Użytkowanie wieczyste
  • Art. 232–243
 • Tytuł III. Prawa rzeczowe ograniczone
  • Wprowadzenie
  • Dział I. Przepisy ogólne
  • Art. 244–251
  • Dział II. Użytkowanie
   • Rozdział I. Przepisy ogólne
   • Art. 252–265
   • Rozdział II. Użytkowanie przez osoby fizyczne
   • Art. 266–2701
   • Rozdział III. Użytkowanie przez rolnicze spółdzielnie produkcyjne
   • Art. 271–282
   • Rozdział IV. Inne wypadki użytkowania
   • Art. 283–284
  • Dział III. Służebności
   • Rozdział I. Służebności gruntowe
   • Art. 285–295
   • Rozdział II. Służebności osobiste
   • Art. 296–305
   • Rozdział III. Służebność przesyłu
   • Art. 3051–3054
  • Dział IV. Zastaw
   • Rozdział I. Zastaw na rzeczach ruchomych
   • Art. 306–326
   • Rozdział II. Zastaw na prawach
   • Art. 327–335
 • Tytuł IV. Posiadanie
  • Art. 336–352

Księga Trzecia. Zobowiązania

 • Tytuł I. Przepisy ogólne
  • Art. 353–3651
 • Tytuł II. Wielość dłużników albo wierzycieli
  • Wprowadzenie
  • Dział I. Zobowiązania solidarne
  • Art. 366–378
  • Dział II. Zobowiązania podzielne i niepodzielne
  • Art. 379–383
 • Tytuł III. Ogólne przepisy o zobowiązaniach umownych
  • Art. 3831–396
 • Tytuł IV. (uchylony)
  • Art. 397–404
 • Tytuł V. Bezpodstawne wzbogacenie
  • Art. 405–414
 • Tytuł VI. Czyny niedozwolone
  • Art. 415–449
 • Tytuł VI. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
  • Art. 4491–44911
 • Tytuł VII. Wykonanie zobowiązań i skutki ich niewykonania
  • Dział I. Wykonanie zobowiązań
  • Art. 450–470
  • Dział II. Skutki niewykonania zobowiązań
  • Art. 471–486
  • Dział III. Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych
  • Art. 487–497
 • Tytuł VIII. Potrącenie, odnowienie, zwolnienie z długu
  • Wprowadzenie
  • Art. 498–508
 • Tytuł IX. Zmiana wierzyciela lub dłużnika
  • Wprowadzenie
  • Dział I. Zmiana wierzyciela
  • Art. 509–518
  • Dział II. Zmiana dłużnika
  • Art. 519–526
 • Tytuł X. Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika
  • Art. 527–534
 • Tytuł XI. Sprzedaż
  • Dział I. Przepisy ogólne
  • Art. 535–5551
  • Dział II. Rękojmia za wady
  • Art. 556–576
  • Dział II. (uchylony)
  • Art. 5761–5765
  • Dział III. Gwarancja przy sprzedaży
  • Art. 577–582
  • Dział IV. Szczególne rodzaje sprzedaży
   • Rozdział I. Sprzedaż na raty
   • Art. 583–588
   • Rozdział II. Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej. Sprzedaż na próbę
   • Art. 589–592
   • Rozdział III. Prawo odkupu
   • Art. 593–595
   • Rozdział IV. Prawo pierwokupu
   • Art. 596–602
 • Tytuł XII. Zamiana
  • Art. 603–604
 • Tytuł XIII. Dostawa
  • Art. 605–612
 • Tytuł XIV. Kontraktacja
  • Art. 613–626
 • Tytuł XV. Umowa o dzieło
  • Art. 627–646
 • Tytuł XVI. Umowa o roboty budowlane
  • Art. 647–658
 • Tytuł XVII. Najem i dzierżawa
  • Dział I. Najem
   • Rozdział I. Przepisy ogólne
   • Art. 659–679
   • Rozdział II. Najem lokalu
   • Art. 680–692
  • Dział II. Dzierżawa
  • Art. 693–709
 • Tytuł XVII. Umowa leasingu
  • Art. 7091–70918
 • Tytuł XVIII. Użyczenie
  • Art. 710–719
 • Tytuł XIX. Pożyczka
  • Art. 720–7241
 • Tytuł XX. Umowa rachunku bankowego
  • Art. 725–733
 • Tytuł XXI. Zlecenie
  • Art. 734–751
 • Tytuł XXII. Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia
  • Art. 752–757
 • Tytuł XXIII. Umowa agencyjna
  • Art. 758–7649
 • Tytuł XXIV. Umowa komisu
  • Art. 765–773
 • Tytuł XXV. Umowa przewozu
  • Dział I. Przepisy ogólne
  • Art. 774–775
  • Dział II. Przewóz osób
  • Art. 776–778
  • Dział III. Przewóz rzeczy
  • Art. 779–793
 • Tytuł XXVI. Umowa spedycji
  • Art. 794–804
 • Tytuł XXVII. Umowa ubezpieczenia
  • Dział I. Przepisy ogólne
  • Art. 805–820
  • Dział II. Ubezpieczenia majątkowe
  • Art. 821–828
  • Dział III. Ubezpieczenia osobowe
  • Art. 829–834
 • Tytuł XXVIII. Przechowanie
  • Art. 835–845
 • Tytuł XXIX. Odpowiedzialność, prawo zastawu i przedawnienie roszczeń utrzymujących hotele i podobne zakłady
  • Art. 846–852
 • Tytuł XXX. Umowa składu
  • Art. 853–8599
 • Tytuł XXXI. Spółka
  • Art. 860–875
 • Tytuł XXXII. Poręczenie
  • Art. 876–887
 • Tytuł XXXIII. Darowizna
  • Art. 888–902
 • Tytuł XXXIII. Przekazanie nieruchomości
  • Art. 9021–9022
 • Tytuł XXXIV. Renta i dożywocie
  • Dział I. Renta
  • Art. 903–907
  • Dział II. Dożywocie
  • Art. 908–916
 • Tytuł XXXV. Ugoda
  • Art. 917–918
 • Tytuł XXXVI. Przyrzeczenie publiczne
  • Art. 919–921
 • Tytuł XXXVII. Przekaz i papiery wartościowe
  • Dział I. Przekaz
  • Art. 9211–9215
  • Dział II. Papiery wartościowe
  • Art. 9216–92116

Księga Czwarta. Spadki

 • Tytuł I. Przepisy ogólne
  • Art. 922–930
 • Tytuł II. Dziedziczenie ustawowe
  • Art. 931–940
 • Tytuł III. Rozrządzenia na wypadek śmierci
  • Dział I. Testament
   • Rozdział I. Przepisy ogólne
   • Art. 941–948
   • Rozdział II. Forma testamentu
   • Oddział 1. Testamenty zwykłe
   • Art. 949–951
   • Oddział 2. Testamenty szczególne
   • Art. 952–955
   • Oddział 3. Przepisy wspólne dla testamentów zwykłych i szczególnych
   • Art. 956–958
  • Dział II. Powołanie spadkobiercy
   • Art. 959–967
  • Dział III. Zapis i polecenie
   • Rozdział I. Zapis zwykły
   • Art. 968–981
   • Rozdział II. Zapis windykacyjny
   • Art. 9811–9816
   • Rozdział III. Polecenie
   • Art. 982–985
  • Dział IV. Wykonawca testamentu
   • Art. 986–9901
 • Tytuł IV. Zachowek
  • Art. 991–1011
 • Tytuł V. Przyjęcie i odrzucenie spadku
  • Art. 1012–1024
 • Tytuł VI. Stwierdzenie nabycia spadku lub przedmiotu zapisu windykacyjnego, poświadczenie dziedziczenia i ochrona spadkobiercy
  • Art. 1025–10291
 • Tytuł VII. Odpowiedzialność za długi spadkowe
  • Art. 1030–10343
 • Tytuł VIII. Wspólność majątku spadkowego i dział spadku
  • Art. 1035–1046
 • Tytuł IX. Umowy dotyczące spadku
  • Art. 1047–1057
 • Tytuł X. Przepisy szczególne o dziedziczeniu gospodarstw rolnych
  • Art. 1058–1088

Odnośnik nr 1

Indeks rzeczowy

Pliki do pobrania

Autorzy

Szczegóły

 • Seria: Komentarze Kodeksowe
 • Rok wydania: 2023
 • Wydanie: 11
 • Oprawa: Twarda
 • Liczba stron: 2456
 • Wymiary: 160x240 mm
 • Waga: 2120 g
 • ISBN: 978-83-8291-780-2
 • EAN: 9788382917802
 • Kod serwisu: 00989300

Kategorie

Tagi