Zapowiedź

Dowody i postępowanie dowodowe w procesie karnym. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych

5% taniej
Promocyjna cena 5% taniej
 • 170,05 zł z VAT
  Cena katalogowa: 179,00 zł z VAT
  5% taniej
  Promocyjna cena przed premierą
 • Koszt dostawy od 0 zł!

  Wysyłka w dniu premiery [?]

  Dowiedz się więcej o realizacji zamówień zapowiedzi ›

Autor: sędzia SO w Łodzi Michał Błoński, prof. dr hab. Monika Zbrojewska †

Dowody i postępowanie dowodowe w procesie karnym. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych to publikacja, która w szczegółowy sposób omawia dowody i postępowanie dowodowe w procesie karnym. Publikacja zawiera najnowsze poglądy doktryny oraz... więcej ›

Więcej o książce

Dowody i postępowanie dowodowe w procesie karnym. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych to publikacja, która w szczegółowy sposób omawia dowody i postępowanie dowodowe w procesie karnym.

Publikacja zawiera najnowsze poglądy doktryny oraz orzecznictwo, a także wszystkie zmiany ustawodawcze, w tym m.in. wprowadzone:

 • ustawą z 14.12.2018 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2399) która dotyczy wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 14.12.2017 r. – dostosowania przepisów ustaw w zakresie określenia granic przeszukania oraz uprawnień funkcjonariuszy do dokonywania kontroli osobistej
 • ustawą z 6.12.2018 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 150), która dotyczy zmian przepisów dotyczących obowiązku zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem po jego śmierci przez osoby wykonujące zawód medyczny
 • ustawą z 10.5.2018 r. zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1045), która dotyczy zmiany przepisów dotyczących skargi nadzwyczajnej.

Część I to praktyczny komentarz do części ogólnej KPK dotyczący dowodów w procesie karnym tj. m.in.:

 • wyjaśnienia oskarżonego,
 • zeznania świadka,
 • biegli, tłumacze, specjaliści,
 • kontrola i utrwalanie rozmów,
 • oględziny, otwarcie zwłok, eksperyment procesowy, wywiad środowiskowy, zatrzymanie rzeczy,
 • zakazy dowodowe (zupełne i niezupełne bezwzględnie, zakazy związane z prawem odmowy zeznań i zwolnieniem od zeznawania, tajemnice a odmowa zeznań, zakazy związane z niedopuszczalnymi metodami przesłuchania i brakiem swobody wypowiedzi, zakaz zastępowania dowodu z wyjaśnień oskarżonego lub zeznań świadka).

Część II to praktyczny komentarz dotyczący postępowania dowodowego (komentarz do części szczególnej KPK) tj.:

 • postępowania przygotowawczego,
 • postępowania przed sądem I instancji,
 • postępowania odwoławczego.

Każdy rozdział w części I i II zakończony został przeglądem orzecznictwa, który zawiera zestawienie tez orzeczeń najbardziej znamienitych dla danego zagadnienia.

Część III to wzory pism procesowych związane z postępowaniem dowodowym (m.in. wniosek o powołanie biegłego, wniosek o eksperyment procesowy, zażalenie na kontrolę rozmów, wniosek o odpłatne wydanie uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy, wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie określonej kary lub środka karnego bez przeprowadzenia postępowania dowodowego, pisemna odpowiedź na akt oskarżenia, prywatny akt oskarżenia, wniosek o sprowadzenie dowodów rzeczowych na salę rozpraw oraz apelacja).

Prezentowana książka kierowana jest do radców prawnych i adwokatów, aplikantów adwokackich i radcowskich oraz sędziów, prokuratorów oraz referendarzy sądowych. Pozycja ta dzięki praktycznym wskazówkom ułatwi skuteczne zgłaszanie wniosków dowodowych oraz pomoże uniknąć najczęstszych błędów popełnianych w postępowaniu dowodowym. Zapewni fachowe przygotowanie się do występowania przed sądem, a aplikantom umożliwi przygotowanie się do właściwego wykonywania zawodu.

Legalis - System Informacji Prawnej Wydawnictwa C.H.Beck

Darmowy dostęp do aktów prawnych online

Jeżeli w najbliższym czasie którykolwiek z aktów prawnych dostępnych w tej pozycji zostanie zaktualizowany, to istnieje możliwość bezpłatnego dostępu online do wersji ujednoliconych zawierających zmiany!

Aby skorzystać z dostępu do aktów prawnych online, należy przejść do strony legalis.pl/beckplus i użyć kodu znajdującego się na karcie zdrapce dołączonej do książki.

Dostęp trwa od 1 lipca 2019 r. do 1 lipca 2020 r. i uprawnia do korzystania z wersji ujednoliconych:

 • Kodeksu karnego,
 • Przepisów wprowadzających Kodeks karny,
 • Kodeksu postępowania karnego,
 • Przepisów wprowadzających Kodeks postępowania karnego,
 • Kodeksu wykroczeń,
 • Kodeksu karnego wykonawczego,
 • Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia,
 • Kodeksu karnego skarbowego,
 • Ustawy o opłatach w sprawach karnych

oraz wszystkich aktów wykonawczych do wymienionych ustaw.

Szczegóły

Premiera: Październik 2019 r.
Seria: Prawo Sądowe
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-8158-919-2
Liczba stron: 800
Oprawa: Miękka
Waga: 680 g