Przedsprzedaż

Ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami. Komentarz

5% taniej
Promocyjna cena 5% taniej
 • 179,55 zł z VAT
  Cena katalogowa: 189,00 zł z VAT
  5% taniej
  Promocyjna cena przed premierą
 • Koszt dostawy od 0 zł!

  Wysyłka w dniu premiery [?]

  Dowiedz się więcej o realizacji zamówień w przedsprzedaży ›

Planowany termin wydania:
29 stycznia 2021
Powiadomienie o premierze ›

Autor: Łukasz Kumkowski, Maciej M. Małek, Dariusz Osada

Kompleksowy komentarz do ustawy z 9.3.2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 343 ze zm.). Ustawa ta ma na celu unormowanie zasad i trybu wymiany informacji podatkowych z innymi państwami, obowiązków instytucji finansowych w... więcej ›

Opis książki

Kompleksowy komentarz do ustawy z 9.3.2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 343 ze zm.).

Ustawa ta ma na celu unormowanie zasad i trybu wymiany informacji podatkowych z innymi państwami, obowiązków instytucji finansowych w zakresie automatycznej wymiany informacji podatkowych oraz kontrolę ich wykonywania oraz obowiązków w zakresie automatycznej wymiany informacji pochodzących z informacji o jednostkach wchodzących w skład grupy podmiotów. Państwa UE, dążąc do polepszenia współpracy i wymiany informacji w celu identyfikacji działań i schematów zmierzających do ukrywania dochodów i unikania opodatkowania, przyjęły dyrektywę Rady 2011/16/UE z 15.2.2011 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania i uchylającą dyrektywę 77/799/EWG (Dz.Urz. UE L z 2011 r. Nr 64, s. 1), którą komentowana ustawa implementuje.

Komentarz dotyczy m.in. zagadnień:

 • wymiany informacji podatkowych na wniosek i z urzędu z państwami członkowskimi;
 • automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowanych;
 • automatycznej wymiany informacji o interpretacjach podatkowych i decyzjach w sprawach cen transferowych;
 • automatycznej wymiany informacji podatkowych o jednostkach wchodzących w skład grupy podmiotów;
 • automatycznej wymiany informacji o schematach podatkowych transgranicznych;
 • kar pieniężnych.

W publikacji uwzględniono najnowszy stan prawny, w tym zmiany wprowadzone ustawą z 28.5.2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1106), na mocy której dodano nowy Dział VA ,,Automatyczna wymiana informacji o schematach podatkowych transgranicznych", która weszła od 1.7.2020 r. 

Ustawa szczególnie ma istotne znaczenie np. przy obsłudze międzynarodowych i transgranicznych grup kapitałowych, schematów podatkowych transgranicznych, podatków exit tax.

Na podstawie tej ustawy:

 • informacje o rachunkach prowadzonych na rzecz nierezydentów będą gromadzone przez instytucje finansowe. Raportująca instytucja finansowa dokona weryfikacji rachunków finansowych oraz identyfikacji rachunków objętych obowiązkiem raportowania, czyli tzw. rachunków raportowanych.
 • pozyskane w tym trybie informacje będą mogły zostać użyte przez krajowe organy skarbowe w ramach procedur ukierunkowanych na walkę z uchylaniem się od opodatkowania, w tym w szczególności postępowań w sprawie opodatkowania przychodów, które nie znajdują pokrycia w ujawnionych źródłach lub które pochodzą ze źródeł nieujawnionych.
 • ponadto duże międzynarodowe grupy kapitałowe będą zobowiązane do udostępnienia administracji podatkowej m.in. informacji o: wielkości prowadzonej działalności (wielkości aktywów, kapitału zakładowego, liczby zatrudnionych osób), wielkości zrealizowanych przychodów, osiąganych zysków (bądź strat), zapłaconego (i należnego) podatku. Komentarz przeznaczony jest dla praktyków: adwokatów, radców prawnych, doradców finansowych, aplikantów zawodów prawniczych, a także sędziów, którzy w codziennej pracy zmagają się z przepisami komentowanej ustawy.

Opracowanie zostało wzbogacone o orzecznictwo oraz poglądy doktryny, istotne dla omawianych zagadnień.

Komentarz przeznaczony jest dla praktyków: adwokatów, radców prawnych, doradców finansowych, aplikantów zawodów prawniczych, a także sędziów, którzy w codziennej pracy zmagają się z przepisami komentowanej ustawy.

Szczegóły

 • Seria: Podatki w praktyce
 • Premiera: 29 stycznia 2021
 • Rok wydania: 2021
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 400
 • Waga: 319 g
 • ISBN: 978-83-8235-084-5
 • EAN: 9788382350845
 • Kod serwisu: 00871000

Tagi