Ordynacja podatkowa. Komentarz

Zapowiedź

Ordynacja podatkowa. Komentarz

5% taniej
Promocyjna cena 5% taniej
 • 379,05 zł z VAT
  Cena katalogowa: 399,00 zł z VAT
  5% taniej
  Promocyjna cena przed premierą
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w dniu premiery [?]

  Dowiedz się więcej o realizacji zamówień w przedsprzedaży ›

Planowany termin wydania:
Marzec 2021 r.
Powiadomienie o premierze ›

Redakcja: prof. dr hab. Adam Mariański

Autor: Martyna Derach, Konrad Dura, Ewelina Jankowska, Cezary Krysiak, Joanna Majcherczak, Mariusz Miśkiewicz, Marta Olewińska, Łukasz Porada, Bartosz Rodak, Piotr Szalbierz, Tomasz Szymański, Dawid Tomaszewski

Komentarz do ustawy z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.) wyjaśnia najważniejsze dla postępowania podatkowego zagadnienia dotyczące: organów podatkowych i ich właściwości, a także interpretacji przepisów prawa podatkowego,... więcej ›

Opis książki

Komentarz do ustawy z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.) wyjaśnia najważniejsze dla postępowania podatkowego zagadnienia dotyczące:

 • organów podatkowych i ich właściwości, a także interpretacji przepisów prawa podatkowego,
 • umowy o współdziałanie i porozumień podatkowych,
 • powstawania i wygaśnięcia zobowiązań podatkowych, odpowiedzialności podatnika, płatnika i inkasenta, zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych, terminów płatności, zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę, opłaty prolongacyjnej, dodatkowych zobowiązań podatkowych, ulg w spłacie zobowiązań, przedawnienia, nadpłaty, podpisywania i korekty deklaracji, informacji podatkowych o schematach podatkowych, rachunków, odpowiedzialności solidarnej, praw i obowiązków następców prawnych oraz podmiotów przekształconych, odpowiedzialności podatkowej osób trzecich,
 • klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, postępowania podatkowego w przypadku unikania opodatkowania, Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania, opinii zabezpieczających, cofnięcia skutków unikania opodatkowania,
 • przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych, analizy ryzyka, blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego, kar pieniężnych,
 • zasad ogólnych i stron postępowania podatkowego, wyłączenia pracownika organu podatkowego oraz organu podatkowego, załatwiania spraw, doręczeń, wezwań, przywrócenia terminu, wszczęcia postępowania, metryk, protokołów i adnotacji, udostępniania akt, dowodów, rozprawy, zawieszenia postępowania, decyzji i ich wykonania, postanowień, odwołań, zażaleń, wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności decyzji, uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznej, a także jej wygaśnięcia, odpowiedzialności odszkodowawczej, kosztów postępowania,
 • czynności sprawdzających,
 • kontroli podatkowej,
 • tajemnicy skarbowej,
 • przepisów karnych.

Komentarz uwzględnia zmiany, które weszły w życie, oraz te, które wejdą w 2021 r., dotyczące:

 • doręczeń elektronicznych – zmiany mają charakter ujednolicający terminologię zastosowaną w Ordynacji podatkowej z wprowadzanymi zmianami na poziomie pojęciowym w przepisach objętych projektem ustawy o doręczeniach elektronicznych (Druk sejmowy IX kadencji Nr 239), a ich celem jest m.in. cyfryzacja podmiotów publicznych; związane są one ze zrównoważeniem postaci papierowej z elektroniczną (sprawy podatkowe mogą być prowadzone zarówno w postaci papierowej, jak i elektronicznej);
 • przedawnienia zobowiązania podatkowego – po spełnieniu ustawowo określonych przesłanek okres przedawnienia zobowiązania podatkowego w odniesieniu do dochodów wypracowanych w okresie opodatkowania ryczałtem przedawniać się będzie z upływem 5 lat;
 • wyłączenia obowiązku raportowania schematów podatkowych, innych niż schematy podatkowe transgraniczne w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, przez cały okres opodatkowania podatnika ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych, w tym także w sytuacji wyboru tego opodatkowania przez podatnika;
 • wprowadzenia możliwości przeprowadzenia czynności sprawdzających przez organ podatkowy w zakresie warunków uprawniających do stosowania ryczałtu oraz weryfikacji terminowości oraz prawdziwości informacji w oświadczeniach składanych przez wspólników spółce opodatkowanej ryczałtem.

Prezentowany Komentarz jest przeznaczony dla księgowych, doradców podatkowych, biegłych rewidentów, pracowników urzędów skarbowych i celno-skarbowych, w tym inspektorów kontroli skarbowej (KAS), pracowników administracji samorządowej i państwowej, w tym organów odwoławczych, sędziów sądów administracyjnych, radców prawnych i adwokatów, podatników VAT, CIT, PIT i innych.


Podatki i księgowość - kompleksowa oferta publikacji Sprawdź wszystkie >

Szczegóły

 • Seria: Podatkowe Komentarze Becka
 • Premiera: Marzec 2021 r.
 • Rok wydania: 2021
 • Oprawa: Twarda
 • Liczba stron: 1500
 • ISBN: 978-83-8235-246-7
 • EAN: 9788382352467

Tagi