Bestseller

Podatki 2024 z aktualizacją online

Promocyjna cena
%
 • 118,15 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 111,20 zł
  Cena katalogowa: 139,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Bestsellerowy zbiór podatkowych aktów prawnych. Format publikacji (A4) zapewnia wygodę korzystania w codziennej pracy. Zbiór zawiera dostęp online do aktualizowanych na bieżąco aktów prawnych... więcej ›

Opis książki

Kompleksowy zbiór podatkowych aktów prawnych z aktualnym stanem prawnym.

Stan prawny: 4 stycznia 2024 r.

Zbiór uwzględnia zmiany wchodzące w życie:

Ordynacja podatkowa:

 • Nowy tj. z dnia 11 października 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 2383),
 • 31.12.2023 r. – Ustawa o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła z dnia 7 grudnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 2760),
 • 1.1.2024 r. – Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 29 października 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2105),
 • 1.1.2024 r. – Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 maja 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1059),
 • 1.1.2024 r. – Ustawa o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1450),
 • 1.1.2024 r. – Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa na rok 2024 z dnia 9 sierpnia 2023 r. (M.P. z 2023 r. poz. 843),
 • 1.1.2024 r. – Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa na rok 2024 z dnia 9 sierpnia 2023 r. (M.P. z 2023 r. poz. 844),
 • 25.3.2024 r. – Ustawa o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 556),
 • 1.7.2024 r. – Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 16 czerwca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1598).

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji podatkowych:

 • 7.7.2023 r. – Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych z dnia 16 lutego 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 422).

Ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników:

 • 1.7.2023 r. – Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 614),
 • 14.7.2023 r. – Ustawa o aplikacji mObywatel z dnia 26 maja 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1234),
 • 29.9.2023 r. – Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku z dnia 16 sierpnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1723).

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych:

 • Nowy tj. z dnia 7 grudnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 2805),
 • 1.1.2024 r. – Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 maja 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1059),
 • 1.1.2024 r. – Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku z dnia 16 sierpnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1723),
 • 1.1.2024 r. – Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 17 sierpnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1787).

Nowe rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przesyłania oświadczenia emitenta i oświadczenia płatnika w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych:

 • 1.7.2023 r. – Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 maja 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1059),
 • 1.7.2023 r. – Ustawa o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe z dnia 26 maja 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1114),
 • 1.7.2023 r. – Ustawa o Funduszu Ochrony Rolnictwa z dnia 9 maja 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1130),
 • 8.8.2023 r. – Ustawa o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów z dnia 26 maja 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1407),
 • 19.8.2023 r. – Ustawa o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym z dnia 28 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1523),
 • 31.8.2023 r. – Ustawa o zmianie ustawy o sporcie oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1617),
 • 5.9.2023 r. – Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 17 sierpnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1787),
 • 6.9.2023 r. – Ustawa o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw z dnia 16 czerwca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1675),
 • 15.9.2023 r. – Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 16 sierpnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1705),
 • 26.9.2023 r. – Ustawa o ogólnoeuropejskim indywidualnym produkcie emerytalnym z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1843),
 • 31.12.2023 r. – Ustawa o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła z dnia 7 grudnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 2760),
 • 1.1.2024 r. – Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 maja 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1059),
 • 1.1.2024 r. – Ustawa o świadczeniu wspierającym z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1429),
 • 1.1.2024 r. – Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 28 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1667),
 • 1.1.2024 r. – Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku z dnia 16 sierpnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1723),
 • 1.1.2024 r. – Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 17 sierpnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1787),
 • 1.1.2024 r. – Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie wysokości kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne zaliczanej do kosztów uzyskania przychodów lub odliczanej od dochodu, w roku 2024 z dnia 19 grudnia 2023 r. (M.P. z 2023 r. poz. 1456).

Nowe rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej.

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych:

 • Nowy tj. z dnia 11 sierpnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1813).

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

 • 1.7.2023 r. – Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw dnia 26 maja 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1059),
 • 1.1.2024 r. – Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw oraz ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne z dnia 16 czerwca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1414),
 • 1.1.2024 r. – Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie stawek karty podatkowej i kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług, z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2024 r. z dnia 15 listopada 2023 r. (M.P. z 2023 r. poz. 1279).

Ustawa o podatku od towarów i usług:

 • Nowy tj. z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1570),
 • 1.9.2023 r. – Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 16 czerwca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1598),
 • 15.9.2023 r. – Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 maja 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1059),
 • 13.10.2023 r. – Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1852),
 • 1.1.2024 r. – Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 14 kwietnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 996),
 • 1.1.2024 r. – Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 16 czerwca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1598),
 • 1.7.2024 r. – Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 16 czerwca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1598).

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień: 

 • 8.12.2023 r. – Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień z dnia 5 grudnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 2649).

Nowe rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług przedstawicielstwom dyplomatycznym, urzędom konsularnym, członkom personelu tych przedstawicielstw i urzędów, a także innym osobom zrównanym z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych:

 • 1.7.2023 r. – Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług przedstawicielstwom dyplomatycznym, urzędom konsularnym, członkom personelu tych przedstawicielstw i urzędów, a także innym osobom zrównanym z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych z dnia 22 czerwca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1241).

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług:

 • 12.8.2023 r. – Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług z dnia 1 sierpnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1591).

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur:

 • 1.9.2023 r. – Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur z dnia 29 sierpnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1760).

Ustawa o podatku akcyzowym:

 • Nowy tj. z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1542),
 • 1.12.2023 r. – Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2427),
 • 1.1.2024 r. – Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 16 czerwca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1598),
 • 1.7.2024 r. – Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku z dnia 16 sierpnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1723).

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego:

 • Nowy tj. z dnia 11 sierpnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1891).

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy:

 • 18.11.2023 r. – Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy z dnia 26 października 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 2374).

Ustawa o podatku od spadków i darowizn:

 • Nowy tj. z dnia 17 sierpnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1774),
 • 26.9.2023 r. – Ustawa o ogólnoeuropejskim indywidualnym produkcie emerytalnym z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1843).

Nowe rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie pobierania podatku od spadków i darowizn przez płatników.

Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych:

 • 31.8.2023 r. – Ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 maja 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1463),
 • 29.9.2023 r. – Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku z dnia 16 sierpnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1723),
 • 1.1.2024 r. – Ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 maja 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1463).

Nowe rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych.

Ustawa o opłacie skarbowej:

 • Nowy tj. z dnia 4 września 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 2111).

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych:

 • 1.1.2024 r. – Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024 z dnia 21 lipca 2023 r. (M.P. z 2023 r. poz. 774),
 • 1.1.2024 r. – Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2024 r. z dnia 12 października 2023 r. (M.P. z 2023 r. poz. 1132).

Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej:

 • 1.7.2023 r. – Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 29 października 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2105),
 • 1.7.2023 r. – Ustawa o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 556),
 • 1.7.2023 r. – Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 maja 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1059),
 • 1.7.2023 r. – Ustawa o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 maja 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1193),
 • 14.7.2023 r. – Ustawa o aplikacji mObywatel z dnia 26 maja 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1234),
 • 12.8.2023 r. – Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 16 czerwca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1598),
 • 30.8.2023 r. – Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku z dnia 16 sierpnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1723),
 • 14.12.2023 r. – Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1860),
 • 1.1.2024 r. – Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 14 kwietnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 996),
 • 1.1.2024 r. – Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 16 czerwca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1598).

Ustawa o rachunkowości:

 • 1.7.2024 r. – Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 16 czerwca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1598).

W publikacji zamieszczono następujące ustawy podatkowe:

 • Ordynację podatkową,
 • ustawę o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,
 • ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych,
 • ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
 • ustawę o podatku od towarów i usług,
 • ustawę o podatku akcyzowym,
 • ustawę o podatku od spadków i darowizn,
 • ustawę o podatku od czynności cywilnoprawnych,
 • ustawę o opłacie skarbowej,
 • ustawę o podatkach i opłatach lokalnych,
 • ustawę o podatku tonażowym,
 • ustawę o doradztwie podatkowym,
 • ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej,
 • ustawę o rachunkowości,
 • oraz rozporządzenia wykonawcze.

Publikacja adresowana do doradców podatkowych, prawników, pracowników administracji, księgowych, przedsiębiorców, studentów i wszystkich, dla których znajomość obowiązujących przepisów prawa podatkowego stanowi warunek prawidłowego wykonania zawodu.


Podatki i księgowość - kompleksowa oferta publikacji Sprawdź wszystkie

Pliki do pobrania

Legalis - System Informacji Prawnej Wydawnictwa C.H.Beck

Darmowy dostęp do aktów prawnych online

Jeżeli w najbliższym czasie którykolwiek z aktów prawnych dostępnych w tej pozycji zostanie zaktualizowany, to istnieje możliwość bezpłatnego dostępu online do wersji ujednoliconych zawierających zmiany!

Aby skorzystać z dostępu do aktów prawnych online, należy przejść do strony legalis.pl/beckplus i użyć kodu znajdującego się na karcie zdrapce dołączonej do książki.

Szczegóły

 • Seria: Podatkowe Teksty Ustaw Becka
 • Rok wydania: 2024
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 1128
 • Wymiary: 210x295 mm
 • Waga: 2520 g
 • ISBN: 978-83-8356-166-0
 • EAN: 9788383561660
 • Kod serwisu: 00995000

Kategorie

Tagi