adw. Adam Rajewski

Adwokat, doradca podatkowy. Specjalizuje się w podatkach dochodowych, podatku VAT oraz zagadnieniach związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Zawodowo zajmuje się kompleksową obsługą podatkową przedsiębiorstw oraz działalnością szkoleniową.