dr hab. Anna Zawidzka-Łojek

Anna Zawidzka-Łojek – doktor habilitowana nauk prawnych, kierowniczka Katedry Prawa Europejskiego i Podyplomowych Studiów Prawa Unii Europejskiej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.