dr Dominika Mróz-Szarmach

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, radca prawny, autor publikacji z zakresu postępowania cywilnego, w szczególności dotyczących postępowania rozpoznawczego.