Elżbieta Dworak

Absolwentka Wydziału Ekonomii UMCS w Lublinie oraz studiów podyplomowych z rachunkowości Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Biegły rewident, główny księgowy, skarbnik JST. Doświadczony wykładowca z zakresu rachunkowości, w tym dla instytucji kultury.