dr Grażyna Baranowska

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz Post-Doctoral Researcher w konsorcjum międzynarodowym Memory Laws in European and Comparative Perspective (finansowanym przez UE w ramach programu HERA). Autorka artykułów, rozdziałów w monografiach oraz opinii prawnych w zakresie międzynarodowej ochrony praw człowieka.