r.pr. Hubert Sommerrey

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, mediator sądowy wpisany na listę stałych mediatorów sądowych przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, zobowiązań i podatków. Doradza przy projektach inwestycyjnych, w szczególności w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw i optymalizacji podatkowej. Certyfikowany Compliance Officer oraz profesjonalny pełnomocnik w sprawach znaków towarowych i wzorów przemysłowych przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej. Wspólnik zarządzający w kancelarii.