dr Ilona Przybojewska

Doktor nauk prawnych, radca prawny. Pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Prawa Ochrony Środowiska Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zainteresowania badawcze obejmują prawo ochrony środowiska, prawo energetyczne, prawo Unii Europejskiej. Autorka wielu artykułów, w szczególności dotyczących relacji między prawem ochrony środowiska a prawem energetycznym.