dr Ilona Przybojewska

Doktor nauk prawnych, radca prawny. Adiunkt w Katedrze Prawa Ochrony Środowiska na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej zainteresowania badawcze obejmują: prawo ochrony środowiska, prawo energetyczne, prawo Unii Europejskiej. Autorka monografii pt. Znaczenie transeuropejskich sieci energetycznych dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego (Warszawa 2017) oraz wielu artykułów, dotyczących zwłaszcza relacji między prawem ochrony środowiska a prawem energetycznym.