SSN dr Jacek Grela

Sędzia Sądu Najwyższego w Izbie Cywilnej, doktor nauk prawnych, nauczyciel akademicki w Akademii Kujawsko–Pomorskiej w Bydgoszczy, wykładowca w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, od 20 lat przewodniczący bądź członek Komisji egzaminacyjnych: adwokackich, radcowskich, notarialnych i sędziowskich, autor publikacji z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego, w tym współautor Systemu Postępowania Cywilnego, Zastępca Redaktora Naczelnego Kwartalnika Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, członek Rady Naukowej Kwartalnika Nieruchomości.