dr hab. Joanna Taczkowska-Olszewska, prof. KPSW

Adwokat, dr hab. prof. KPSW w Bydgoszczy. Autorka publikacji dotyczących ochrony i dostępu do informacji, przetwarzania danych osobowych a także świadczenia usług elektronicznych, w tym przez dostawców usług i treści cyfrowych takich jak platformy internetowe, prasę, media oraz podmioty wchodzące w skład podmioty krajowego systemu cyberbezpieczeństwo.