dr Justyna Fibinger-Jasińska

Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej. Asesor sądowy w Sądzie Rejonowym w Cieszynie

Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej; asesor sądowy
w Sądzie Rejonowym w Cieszynie